VÍTÁM VÁS NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A PŘEJI VÁM PĚKNÝ DEN


Taková malá starostovská hymna, kterou jsem objevil na Youtube :-)


Děkujeme za krásný obřad a originální řeč :) Jsme moc rádi, že jsme si vybrali Vás a Váš kostel. Petra + Honza Brázdilovi

                                                    /poděkování z facebooku/

    Prostor pro Váš    

   životní den u nás 

      ve Štěpánově.


* Tento prostor s vlastním Genius Loci bude provázet Váš svatební den u nás ve Štěpánově.

* Řeč Vám napíši na míru.

* U nás nebude čekat v "romantických" frontách svateb jdoucích před a po Vás.

* Hudbu si vyberete dle svých představ.

* Budete mít čas prožít si svůj den a pro focení bude prostor jen Váš.


Napište si o termín: starosta@stepanov.cz matrika@stepanov.cz


Po svém zvolení starostou jsem si přál, abychom našli finanční partnery pro kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity obce. Podpora kultury a sportu je o financích. O financích, které se jen stěží vrací do rozpočtu, i když se nám to v mnoha případech daří. Například akce v kině, promítání či třeba ples obce nebývají ve většině případů ztrátové a poslední roky to platí třeba i o hodech.

Velkou zásluhu na tom mají právě i partneři obce. Někdy v roce 2016 jsem poprvé oslovil firmy i jedince, se kterými obce intenzivně spolupracuje. Kterým je obec řádným, odpovědným a především spolehlivým obchodním partnerem. Požádal jsem je, zda by neměli zájem se zpětně podílet na této podpoře obce Štěpánov. A tak se nám daří již několik let poshánět prostředky, abychom mohli třeba na hody pozvat známé tváře či uvolnit více finančních prostředků na podporu sportu v obci. Jak je tomu poprvé tento rok v rámci rozpočtu obce.

A byť od některých dosud nemáme zpět smlouvy věřím, že dostojí slovu a obec podpoří. Všem jim děkuji.

Partneři pro rok 2019

                 HLAVNÍ

        Partneři obce 2019... i "vo" tom to je ...


"Není důležité jednou být nejbohatším člověkem na hřbitově.

Ale jít večer spát a říct si:

To, co jsem dnes udělal, bylo úžasné a mělo smysl, to důležité je."

                              Steve Jobs


Je lepší zůstat věrný sám sobě a znelíbit se ostatním,
než se každému zavděčit a zradit sebe.

Jakmile se snažíme dostát očekáváním druhých lidí, často musíme udělat ústupky ze své vlastní cesty. Druzí od nás totiž málokdy očekávají to, co chceme dělat i my sami.
Díky tomu přestáváme být autentickými a začínáme si hrát na jinou osobu, která se líbí lidem okolo.

My vlastně ani nikoho okolo zklamat nemůžeme.
Ostatní můžou být zklamání pouze tehdy, když neplníme jejich představu, kterou si o nás sami vysnili.

Ale od toho tady skutečně nejsme. My máme být tím, kým jsme, protože jedině tak se můžeme opravdu radovat ze života. Oni se s tím druzí vyrovnají, když se nebudeme podřizovat jejich představám. Mají přece také svůj život, ve kterém si mohou dělat, co chtějí. Nebojme se odlišit a jít si svou vlastní cestou, přestože druhým může připadat opravdu bláznivá.

Zapadneme-li do davu, staneme se
pouze jednou z mnoha ovcí ve stádu.