VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH 

STAROSTY MĚSTA ŠTĚPÁNOV


Za posledních osm let se hodně věcí podařilo a daří. Před osmi lety jsme převzali Štěpánov v "zakonzervovaném" a dosti tristním stavu. Podařilo se konsolidovat tým lidí na úřadě, kteří svým spolunadšením, iniciativou a spoluprácí pomáhají naše vize a plány uskutečňovat. Během dvou voleb konečně občané pochopili, co je to fakt dát skupině kandidátů dostatek hlasů a podpory pro realizaci plánů, které se za jedno volební období splnit nedají. Občané i nám dali hlasy a my skutečně pracovali celých osm let, za kterých se podařilo dotáhnou plno věcí, které mohly být uskutečněny v předchozích 20 letech, ale bohužel se nepodařilo. A podařilo se mnohem víc. Ve vedení města jsou lidé, kteří ač mají různé názory, vždy táhli za jeden provaz "...pro Štěpánov". A to je podstatné, protože to je motor pro zdárné a úspěšné fungování. Věřím, že to lidé ve Štěpánově vidí. Mgr. Jiří Šindler, MSc.

starosta města

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, od roku 2007 jsem "štěpánovskou náplavou". Vystudoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci (titul Mgr.). Absolvoval jsem profesní studium na ACFE Academy (profesní titul CFCI). Pokud něco dělám, dělám to s plným nasazením. I proto jsem v roce 2020-2022 absolvoval profesní manažerské studium na ekonomicko-správní fakultě Vysoké školy Jagiellońské v Toruni se závěrečnou disertační prací na téma ANALÝZA STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA ŠTĚPÁNOVA S OHLEDEM NA JEHO FINANČNÍ ASPEKTY A HARMONOGRAM PLNĚNÍ V LETECH 2006-2021 (titul MSc.), ... a o Štěpánovu i o veřejno-správní činnosti na městech a obcích jsem se dozvěděl další netušené informace :-).

Do roku 2008 jsem pracoval jako vedoucí skupiny vyšetřování Služby kriminální police a vyšetřování v Prostějově, následně v RaiffeisenBank na odd. právního vymáhání a do roku 2014 jako Security manažer nejprve ve společnosti Provident Financial a následně Fair Credit, SE.

Od roku 2014 jsem starostou, nejprve obce a od roku 2020, města Štěpánov. Od roku 2015 do roku 2019 jsem byl členem Hnutí ANO2011. Z důvodu nezájmu tohoto hnutí o své zvolené zástupce na komunální úrovni, kteří hnutí reprezentují, jejich práci a především výsledky jsem se rozhodl z hnutí po necelých 5 letech vystoupit.

starosta@stepanov.cz

Jednotlivé záložky na hlavním panelu webových stránek lze dále rozkliknout na další podsložky.