VÍTÁM VÁS NA STRÁNKÁCH 

STAROSTY MĚSTA ŠTĚPÁNOV


Za posledních osm let se nám mnohé podařilo a daří. Podařilo se konsolidovat tým lidí na úřadě, kteří svým spolunadšením, iniciativou a spoluprácí pomáhají naše vize a plány uskutečňovat. Během dvou voleb konečně občané pochopili, co je to fakt dát skupině 15 zastupitelů prostor pro realizaci plánů, které se za jedno volební období splnit nedají. Občané ve volbách dali hlasy lidem, kteří v téměř nezměněné podobě, coby zastupitelé, pro Štěpánov pracují už osmým rokem. Ač jsme velmi různí, každý jiný, svůj a s vlastním názorem, v podstatě jsme vždy táhli za jeden provaz "...pro Štěpánov". A to vše, co se odrazilo a odráží na výsledcích práce.


Mgr. Jiří Šindler, MSc.

starosta města

Narodil jsem se v Ústí nad Labem, od roku 2007 jsem štěpánovskou náplavou. Vystudoval jsem na Univerzitě Palackého v Olomouci (Mgr.). Absolvoval jsem profesní studium na ACFE Academy (profesní titul CFCI). Pokud něco dělám, mám to dělat s plným nasazením. I proto jsem v roce 2020-2021 absolvoval profesní manažerské studium na ekonomicko-správní fakultě Vysoké školy Jagiellońské v Toruni a zpracoval disertační práci na téma ANALÝZA STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA ŠTĚPÁNOVA S OHLEDEM NA JEHO FINANČNÍ ASPEKTY A HARMONOGRAM PLNĚNÍ V LETECH 2006-2021 (MSc.), ... a o Štěpánovu i o veřejno-správní činnosti na městech a obcích jsem se dozvěděl další netušené informace :-).

Do roku 2008 jsem pracoval jako vedoucí skupiny vyšetřování Služby kriminální police a vyšetřování v Prostějově, následně v RaiffeisenBank na odd. právního vymáhání a do roku 2014 jako Security manažer nejprve ve společnosti Provident Financial a následně Fair Credit, SE.

Od roku 2014 jsem starostou, nejprve obce a od roku 2020, města Štěpánov. Od roku 2015 do roku 2019 jsem byl členem Hnutí ANO2011. Z důvodu ideového i z důvodu obsolutního nezájmu a ignorace lidí ve vedení města i výsledků jejich práce a reprezentování hnutí těmito lidmi na komunální úrovni jsem se rozhodl z hnutí po necelých 5 letech vystoupit.

starosta@stepanov.cz

Jednotlivé záložky na hlavním panelu webových stránek lze dále rozkliknout na další podsložky.