ANKETYAnketa k štěpánovským Našim novinám.

Výsledky ankety:

Naše noviny jste oznámkovali známkou 3. Průměr 2,8.

Z ankety vzešly tyto návrhy na jejich zlepšení:

- Zeštíhlit články starosty, dát prostor škole - informace o školních akcích apod., zaměřit se víc na rozhovory se zajímavými lidmi ze Štěpánova, nezaplácat zbytečně poslední stranu novin ukázkami filmů....

- zavést rozhovory se zajímavými lidmi, představování zastupitelů, představování a rozhovory s místními podnikateli a zaměstnavateli, fotogalerie z měsíčního dění ve městě, slovo kronikáře města, zveřejňovat různé staistiky týkající se města

- zavedla bych rozhovory s významnými občany chbí mi po volbách představování zastupitelů, také by byly dobré různé soutěže pro seniory i děti - fotosoutěže, vědomostní o obci a podobně

- Víc informací o plánovaných akcích.

- více pravidelných rubrik, výstižnější články - některé jsou dlouze rozepsány a nezáživné. Zaváděné rubriky nejsou pravidelné a jsou pouhými jednotlivými "výstřely", což je škoda. Například "Plke z dědiny", to byla dobrá rubrika. Škoda , že se u ní nezůstalo a nestala se pravidelnou.

- Méně používat zkratky, např. VO=veřejné osvětlení, AK R+Š=advokátní kancelář Riter-Šťastný. Pisateli naprosto srozumitelné, běžnému čtenáři už méně.-

- méně historie

- Líbí se mi jejich barevnost, pokud si vzpomínám na noviny před léty, vypadaly neprofesionálně, jednobarevně a nudně. Asi bych zvolila nějaké rozhovory se zastupiteli, známými občany, pamětníky atd. Mám trochu výtku na pana starostu. Má krásné úvodníky, ale proč už nedává do novin rozhovory jako dával. Byly zajímavé a hodně jsem se dozvěděla. A taky jsem zvědavá na jeho soukromí.

- Celkově jiná grafika, víc přehlednější.


Celkový počet reagujících respondentů 76


Anketa k umístění nových cyklo servisních stojanů ve Štěpánově spolufinancovaných energetickou skupinou ČEZ

Minulý rok jsme využili reklamního partnerství ČEZ 2021. V rámci tohoto jsme využili vypsaný grant na umístění cyklostojanů a cyklonabíječky a podali žádost o finanční podporu. Grant nám byl poskytnut ve výši 30000,- Kč.

Výsledky ankety:

Jako místo pro umístění stojanů respondenti ankety nejvíce hlasovali pro místo u parkoviště naproti škole u sokolovny.

Celkový počet reagujících respondentů 58


Hody sv. Vavřince 2021 jste oznámkovali známkou 2-.

1 (15)

2 (26)

3 (29)

4 (1)

5 (0)

Celkový počet hlasů: 71


Hody sv. Vavřince 2018 jste oznámkovali známkou 1-.

1 (63)

2 (25)

3 (7)

4 (2)

5 (2)

Celkový počet hlasů: 99

V říjnu 2017 uběhnou již tři roky, co jsme od vás ve volbách dostali důvěru. Oznámkujte naše dosavadní působení a přínos pro obec jako ve škole.

Celkem hlasovalo 112

známka 1,4

Jste rodákem či "naplaveninou" ve Štěpánově? :-)

Jsem rodákem ze Štěpánova, M. Huzové, Březců, Benátek či Stádla. (115)

Jsem štěpánovskou naplaveninou. (98)

Celkový počet hlasů: 213

Chtěli bychom, nejen pro "náctileté", ještě tento rok vybudovat workoutové hřiště. KDE? VYJÁDŘETE SE.

Za sokolovnou (12)

Za parkovištěm mezi školou a kostelem. (50)

Tento měsíc uběhl rok od voleb nového zastupitelstva obce a voleb nového vedení obce. Oznámkujte tento rok, 2015, působení nového vedení obce a zastupitelů ve Štěpánově.

Anketa ukončena s výslednou známkou:

2,33

Vadí Vám brzké ranní zvonění zvonu v
kapličce sv. Jana Nepomuckého v Březcích?

Anketa ukončená s výsledkem :

Ano 8

Ne 50

Líbili se Vám hody 2015?

Anketa ukončena s výsledkem:

Ano 44

Ano, s připomínkami 10

Ne 32

Zapojili jste se do dotazníkového šetření v souvislosti s tvorbou nového rozvojového plánu obce ?

Anketa ukončena s výsledkem:

Ano 44

Ne 22