PLÁN REALIZACÍ 2022

Plány a realizace investic nejen tento rok, ale i roky následující, bude hodně ovlivňovat situace na trhu, růst cen materiálů a prací a tím i cen plánovaných projektů. Rovněž bude velmi podstatné, na které investice města se podaří získat finančí podporu z programů SFEU či dotačních programů z rozpočtu státu. Zcela určitě přijde doba, kdy i přes získané dotace a připravené finanční prostředky budeme muset rozhodovat o priritách a přínosech každé dané investice.

Nádražní

28.01.2022

Tento projekt zcela jistě není akcí pro rok 2022. Nicméně za poslední roky, když se to nepodařilo těm, kteří jako starostové měli sakra blízko k armádě, jsme jej dotáhli k branám realizace. V roce 2020 jsme podepsali deklaraci o spolupráci Štěpánova a AČR, která řeší tuto ulici jako strategickou zásobovací komunikaci pro AČR. V roce 2021 se...

V předchozích letech jsme dodělali nové osvětlení stávajícího cyklochodníku od budoucího kruhového objezdu k Benátkám. Dluh, který mají občané Benátek v soucislosti s "nedodělaným" cyklochodníkem až k točně v MČ Benátky jsme řešili předchozí dva roky. I tento projekt byl složitý řešením různých a zásadních přeložek inženýrských sítí i z pohledu...

V předchozích téměř dvou a půl letech se zpracovával rozsáhlý projekt rekonstrukce chodníků ve Štěpánově. Po celé délce hlavní silnice - Březecká ul., Dolní ul. Horní ul..

Jedním z plánovaných projektů k realizaci v roce 2022 je i rekonstrukce chodníku od točny ke kapli v Březcích. Tento projekt by dále řešil revitalizaci prostoru okolo kaple. Rovněž by řešil novou dopravní úpravu silnice, která by se v místě kaple zúžila, čímž by přispěla ke zklidnění dopravy. Celý prostor by tak získal novou sídelní formu.