DOTACE získané


Podpora mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii. Dotace ve výši 25.000- Kč

ČOV

26.08.2021

Spolufinacování stavby rozšíření kapacity ČOV Štěpánov

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na modernizaci knihovního systému a dovybavení knihovny Štěpánov ve výši 45.000 ,- Kč.

Za přispění Olomouckého kraje částkou 200.000,- Kč bylo v roce 2019 pořízeno nové zásahové vozidlo Jednotce SDH v hodnotě 445.699 ,- Kč.