DOTACE získané


Za přispění Olomouckého kraje byl v roce 2019 instalován kamerový systém sledující nové dětské hřiště v Březcích a nové workoutové hřiště u základní školy.

Částkou 100.000,- Kč Olomoucký kraj podpořil program a pořádání Hodů sv. Vavřince v roce 2018.

Základní škola aktuálně realizuje projekt "Rekonstrukce odborných učeben I., II." v investičním rozsahu 8 milionů Kč. Základní škole se podařilo získat na tyto projekty 90% dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP A obec poskyla součinnost a financování těchto projektů do doby jejich vyúčtování.

Za přispění Olomouckého kraje částkou 70.000 ,- Kč byl instalován bezpečnostní kamerový systém sledující památku sochy TGM v parku a prostor v okolí - zastávku MHD, prostor před zbrojnicí SDH ...

V roce 2016 byla připravena nová projektová dokumentace chodníku směrem k Novoveské čtvrti. Doposud v části od konce zástavby Štěpánova po Novoveskou čtvrť chodník nebyl a chůze po silnici byla nebezpečná. V roce 2017 byla realizována výstavba nového chodníku.

Za přispění Olomouckého kraje částkou 43.000,- Kč bylo v roce 2017 modernizováno vybavení Jednotky SDH v hodnotě 90.360,- Kč.