2018

Rozhovor na konci I. volebního období. 


"Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce,
ale někdy to chce víc času než jen 4 roky."

Starosta Štěpánova Jiří Šindler považoval zpočátku návrh na působení ve starostovském křesle jako absurdní nápad. Přesto před čtyřmi roky dal tomuto křeslu přednost před profesní nabídkou. Práce pro lidi ho těší i štve, jak už to tak bývá, když se něco bere vážně. Šestačtyřicetiletý Jiří je činorodý, temperamentní muž, který se dovedl obklopit pracovitými a dobrými lidmi. Kromě starostování ve Štěpánově se zvládá spolupodílet se na pořádání kulturních akcí, což mu mnozí vyčítají, ale přesto stíhá i další aktivity. Věnuje se charitativním projektům například ve škole pro děti s více vadami CREDO Olomouc či podpoře sdružení Balet GLOBA, které se zaměřuje na pomoc postiženým a vozíčkářům. Fotí, cestuje, zahradničí, věnuje se chovu koček a psů, přispívá do obecního zpravodaje.

Jaké máte pocity nyní, když končí vaše první volební období? Loučíte se?

Neloučím se a nechci se loučit. Je toho moc, co má naše obec před sebou, a já bych u toho i nadále, jako starosta, rád byl. Ale zda se budu loučit, či nikoli, je na našich občanech - voličích. Nestačí totiž jen být spokojeným občanem či být ve skupině přátel starosty na Facebooku, důležité je přijít k volbám a odevzdat svůj hlas. Voliči se musí rozhodnout, zda chtějí, aby se obec i nadále rozvíjela, nebo se vrátila třeba k zajetým kolejím.

Opravdu se domníváte, že by se obec vrátila o jedno volební období zpět?

Spolu s koaličními partnery jsme dokázali, že to jde i jinak. Makali jsme na 110% a výsledky jsou vidět. Kdo tvrdí opak, mlží a nemluví pravdu. Před čtyřmi roky občané dali důvěru náplavě, čecháčkovi, kterého mnozí neznali. Mnozí se báli, co bude. A ono se ukázalo, že po dlouhých letech, zvolili změnu - starostu, který pro obec žije, odvádí práci s plným nasazením, věnuje jí mnoho ze svého volného času, pomáhá stavět letní kino, podílí se na organizaci pořádaných akcí, připravuje kostel na svatby a téměř každou sobotu oddává. Někteří lídři kandidátek, kteří jdou do voleb, měli možnost své kvality na obci již prokázat a nyní spoléhají na to, že lidé rychle zapomínají.

Ostatně, jak toto vaše nasazení berou doma?

Doma mám opět podporu a ta je pro mne důležitá. Bohužel nemám rodinu a děti, ale i to je pro práci starosty v jistém smyslu výhoda. Mohu daleko víc času věnovat obci a starostování. Bohužel někdy i na úkor partnera, ale s tím je vyrovnán a já mu děkuji.

Než jste se stal starostou, neměl jste žádné politické zkušenosti. Nakolik se vám podařilo naplnit cíle, s nimiž jste kandidoval?

Kandidoval jsem (a nejen já) proto, že jsem byl nespokojený s rozvojem Štěpánova, který léta spíše stagnoval. Šel jsem do toho naplno, jak jsem byl zvyklý ze soukromé sféry. Navzdory tomu, že čtyři roky jsou na "zprocesování" velkých projektů velmi krátká doba, i tak se nám podařilo tento nový směr obce nastartovat. Jsem spokojený s tím, co se za čtyři roky podařilo.

Do zastupitelstva jste byl zvolen za hnutí ANO. Stal jste se jeho členem?

Byl jsem zvolen jako nestraník, ale po volbách jsem do hnutí vstoupil. Zastávám názor, že pokud člověk za nějaký tým hraje, měl by nosit jeho dres.

Nelitujete někdy svého rozhodnutí vstoupit do politiky? Co vám tato zkušenost dala, případně vzala?

Nelituji, i když jsem přesvědčen, že nejsem úplně "pravý" politik, protože se snažím používat zdravý selský rozum. Je to jediná možnost, jak změnit obec, ve které žiji, k lepšímu. Pouhý pozorovatel a kritik nic nezmění, je potřeba se aktivně zapojit. Byl jsem na tom před čtyřmi roky stejně a šel jsem do toho. Když vidím výsledky, tak mě to i baví. Úplně nejvíc mě posiluje a nabíjí, když mě potkají lidé a chválí naši práci a říkají, že po dlouhé době "je vidět, že se něco děje".

Domnívám se, že post starosty není příliš vděčná funkce. Jak hodnotíte svoji zkušenost ve vedení obce?

Je fakt, že kdo si na tu pomyslnou "první židli" sedne, tak to vždy odnese. Lidé nerozlišují, jestli silnice je státní nebo obecní, jestli my musíme vést zdlouhavá jednání na téma, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že lze rozhodnout hned. Starosta může za volně pobíhajícího psa i za nevyvezené popelnice. To je realita. Většina vidí jen to, co se nepovede. Co se povede, je potřeba rychle zapomenout. Být v čele obce je obrovská odpovědnost, nepočítáte s nějakým vděkem, je to ale i možnost, jak být v centru dění. A když jdu obcí a vidím tu spoustu práce, která je za námi, mám radost. Říkám si - nebylo a není to zbytečné.

Kdo vám pomáhá ve vaší práci? Máte vůbec čas na relaxaci?

Bez zázemí doma by to nešlo, tak za něj tomu, kdo mi ho poskytuje, děkuju. O tom jsem již mluvil. Jsem tak trochu workholik, takže mě do relaxování musí nutit :-). A kdo mi pomáhá? Mám kolem sebe spolupracovníky, bez nichž by to nešlo - členy své kandidátky, kteří mi i přes mé chyby důvěřují, skvělé kolegy a kolegyně na radnici. A také mé členy Rady obce a koalice - Danu, Marcelu, Luďka a pana místostarostu. Bez nich by to nešlo.

Je něco, co vás trápí nebo se nedaří dotáhnout do konce?

Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce, ale někdy to chce víc času než jen 4 roky.

Když se ohlédnete zpátky, s čím jste za ty čtyři roky opravdu spokojený?

V obci jsme prostavělo a proinvestovalo téměř sto milionů a peníze byly investovány účelně - nejsou tady vyslovené "seky", i když samozřejmě hodnocení těchto věcí podléhá subjektivním názorům. Obec se za poslední čtyři roky stala centrem kultury, je také vyhledávána snoubenci, které okouzlil kostel sv. Barbory. Staví se, daří se získávat dotace. Podařilo se obec posunout o hodný kus dál a pokud nebudou strany současné koalice před i po volbách "politikařit", což pohledem na kandidátky možné docela dobře je, bude to OK a budeme se dál snažit obec rozvíjet.

Považujete se za úspěšného starostu?

Nemyslím, že bychom svou účastí na radnici obec poškodili, naopak. Obec dobře hospodaří, podařilo se navýšit obecní majetek o miliony korun. I přes velké investice má Štěpánov na svých účtech více jak 40 milionů korun připravených pro investice v následujícím období. V řadě zdejších starostů jsem možná úspěšnější, ale to je na posouzení voličů.

Jestliže se na vámi sestavený strategický plán rozvoje obce dívám, co se vám z něj podařilo naplnit a co se naopak nepodařilo?

Co jsme s koaličními partnery slíbili, to se nám z velké části splnit podařilo. Dokonce v takové míře, že nové zastupitelstvo bude muset tento strategický plán nově aktualizovat, protože 80% úkolů se podařilo realizovat. Snažíme se neslibovat nesplnitelné, nestavět vzdušné zámky, na druhou stranu není potřeba klást si cíle malé. Jsme dobrý tým, hodně kolegů má "tah na branku", snahu věci posouvat kupředu, vytváříme tlak. Hraje v tom roli osobní iniciativa, zápal pro věc a patriotismus. Samozřejmě jsou i věci, co se nepodařily. Čtyřleté volební období je krátké na to, aby bylo možné splnit vše, co se táhlo několik let před tím, než jsme převzali vedení obce a ještě plnit to, co jsme si předsevzali sami. Jedním z těchto témat je zcela jistě cyklostezka. V otázce její realizace je mnohé rozjednáno, ale zatím se nepodařilo vše dotáhnout tak, abychom mohli přistoupit ke konkrétním krokům. Stejně tak jsme nerealizovali rekonstrukci mateřské školky, protože projekt, který byl zpracován, byl špatný a musel být přepracován. Nicméně v této věci již probíhá stavební řízení a hledá se dotační titul pro realizaci stavby. Také jsme se moc, my ani koalice, neposunuli v návrhu nového senior centra. To jsou výzvy pro příští volební období.

Co jste tedy v obci rozjeli za projekty?
Pokud občané čtou Naše noviny není potřeba se opakovat. Pokud chodí s otevřenýma očima musí výsledky naší práce vidět.

Dle vašeho volebního programu jste také chtěli zavést veřejný audiopřenos z jednání zastupitelstva. Proč se tento bod nerealizoval?

Na to je jednoduchá odpověď, nebyla vůle toto řešit. Nebo možná byly k řešení jiné, důležitější, problémy. Ostatně ani technicky nebylo možné přenos realizovat. Toto se například v kině již změnilo a nic nebrání tomu tento bod realizovat.

Mnozí vám vyčítají, že jste se dostatečně nevěnoval kauzám Hruška, kompostárna či pískovna.

Není to jen o mne. Je to i o partnerech. Po volbách na nás padal jeden letitý kostlivec za druhým, o tom by mohli členové rady mluvit dlouho. Neudělali to, protože jsme chtěli jít dopředu. Nicméně není pravda , že jsme se tomu nevěnovali. Osobně jsem zpracoval analýzu všech kauz, prošel jsem kvůli tomu všechny zápisy zastupitelstva, rad obce léta dozadu, prošel několika školeními o provozu kompostáren, zpracoval a analyzoval průběh prodeje a nákupu podílu Hruška a následný převod budovy na obec. Veškeré informace byly již před lety zveřejněny a stále jsou dostupné na mých webových stránkách.

Před čtyřmi lety byl velkým tématem Územní plán obce a především možnost výstavby za ul. Pravoslavná. Proč se věc nikam nepohnula?

To by asi byla také spíše otázka na jiné. Například zastupitele za KDU-ČSL. Proč se tomuto tématu nevěnovali a s touto otázkou nepomohli a vehementně jej nyní prosazují ve svém volebním programu? Obec opakovaně navrhovala velice lukrativní nabídky nejen na výměnu pozemků s větší rozlohou než za Pravoslavnou ulicí a se stejnou bonitou, nabídku na příspěvek na opravu varhan v době jejich rekonstrukce, nabídku řešení hřbitova či deklarovala jinou ochotu spolupracovat. Bohužel jsme se nepotkali se zájmem věc řešit, spíše tomu bylo naopak. Vyvolali jsme jednání s arcibiskupem Graubnerem i se zástupkyní arcidiecéze, ale neměli jsme v rukou asi ty správné karty nebo možná nebyli těmi správnými lidmni.

Vzhledem k demografickému nárůstu obyvatel je stále větší problém sehnat pro dítě v místě bydliště školu či školku. Jaká je situace ve Štěpánově?

I u nás se s tímto trendem potýkáme, ale zatím se s těmito kapacitními komplikacemi paní ředitelka úspěšně pere. Nicméně je to veliký problém. V minulém roce jsme proto přepracovali, v rámci připravovaných projektů, projekt kompletní rekonstrukce mateřské školy, která už opravdu nutně potřebuje radikální zásah. Máme již za sebou i stavební řízení a tato rekonstrukce bude prioritou příštího zastupitelstva. Měla by se začít realizovat v příštím roce.

Co třeba školství, kultura, rodina, zdravotnictví či sociální péče?

Kultura v obci se zvedla o několik set procent. Spolky fungují a pořádají mnoho akcí, kino se obhájilo samo. Návštěvnost se zněkolikanásobila, program se rozrostl a způsob využití kina se zmnohonásobil. Vedle divadelních a hudebních produkcí, talkshow večerů, příležitostných společenských večerů s občany a promítáním, jej využívám i pro setkávání s občany. Tedy s těmi, co mají zájem. Kino se stalo opět centrem nejen kultury, ale i pospolitosti. Knihovna prošla neskutečnou proměnou ze skladu knih ve vzdušný prostor s novými a žádanými tituly (toto nejsou má slova, ale slova nadřízené knihovny) a také profesionální knihovnicí. Hody jsou po letech opět vyhledávané pro svůj program a rozsah. Podařilo se na ně přizvat významné umělce - Josefa Zímu,Evu Pilarovou, Yvettu Simonovou, Petra Kotvalda, Pavla Calltu, Heidy Janků a jiné. Kruh přátel hudby za finanční podpory obce přináší do obce vážnější hudební kulturu. Obec našeho formátu má svůj reprezentační ples, který jsem ostatně občanům sliboval. Za tím vším nejsem jen já, ale celý tým a především Vojta Kohoutek.Ve škole bylo jen tento rok, díky dotaci, investováno více jak 8 milionů Kč do modernizace učeben a výstavby bezbariérového přístupu na I. stupeň ZŠ. Pokud jde o zdravotnictví, máme za sebou jednání s našimi lékaři a lékarnou nad projektem nového zdravotního střediska v budově NS Hruška..

Koukala jsem na Facebook a jedním z občanů je vám vytýkána výstavba předraženého bytového domu?

Toto jsou argumenty přesně do předvolebního boje. Křičet, ale neznat souvislosti. Obec před rokem 2014 provozovala na místě nového bytového domu starý bytový dům s několika byty. Provozovala ho tak, že v něm byl obydlen pouze jeden byt, protože ostatní hygienicky nevyhovovaly. Když se naskytla možnost koupě, rozhodlo tehdejší vedení a zastupitelstvo, že se koupí sousední nemovitost a umožní se výstavba nového bytového domu. Obec tehdy neměla de facto žádný bytový fond. Po koupi, přišla na řadu demolice a do roka a do dne stojí nový bytový dům s 14 byty. Veškeré kroky prošly zastupitelstvem či Radou obce, ceny vzešly z výběrových řízení počínaje studií, projektem a konče zhotovitelem.

Někteří občané zlehčují investice v tomto volebním období. Prý se vám to staví, když vám předchozí vedení projekty připravilo?

Když jsme v roce 2014 přebírali s koalicí vedení obce převzali jsme sice projekty například na tlakovou kanalizaci či mateřskou školku. Když jsme ale chtěli získat rychle dotaci na výstavbu tlakové kanalizace v místních částech, zjistili jsme, že projekt je zpracován nedostatečně a tak jsme jej museli nechat dopracovat. Podle starého projektu rekonstrukce mateřské školky byla opravena střecha, vyměněny okna, vystavěn nový vchod. Bohužel pro rekonstrukci interiérů bylo nutno projekt přepracovat, a to i z důvodu nových norem a požadavku zákonodárců na rozšíření kapacity školky. O tomto projektu jsme již mluvili. Ostatně na obci jsme využili některé zpracované projekty, ale z důvodu jejich stáří, kdy sice byly zpracovány, ale nebyly realizovány, je bylo nutné přepracovat, aktualizovat a vést nová stavební řízení.

Mezi řidiči se hodně mluví o novém chodníku k Novoveské čtvrti, prý jste výstavbou zúžili vozovku silnice a je problém vyhnout se dvěma autům?

Reagoval bych asi takto. Pokud se setkají dva řidiči, nemají absolutně problém se během jízdy míjet. Pokud se potkají dva neřidiči, je na problém zaděláno. Vše je podle projektu. Mimochodem výstavba chodníku na Novoveskou čtvrť byla kdysi problém a jsem rád, že pro nás to byla jedna z realizovaných výzev. Vozovka není zúžená, je ve stejné šíři jako před výstavbou chodníku a jakékoli změny by Správa silnic nepřipustila.

Na jednom zasedání zastupitelstva, jak jsem se dočetla vám bylo vaší kolegyní zastupitelkou vyčteno, že se vám nepodařilo dotáhnout řešení okolo ul. Nádražní ve Štěpánově?

Není pravda, že by se mi to nepodařilo. Podařilo se daleko víc než mým předchůdcům. O této věci jsem čtenáře již blíže informoval v samostatném článku do novin. Pokud jde o výtku na zastupitelstvu, byla z úst zastupitelky, která v dané ulici bydlí. Jako zastupitelka měla možnost do věci v průběhu celého řešení s armádou zasáhnout radou, spoluprací či pomocí. Ale neučinila tak.


Lidé si stěžují na vysoké poplatky za odpady, co vy na to?

Poplatky jsou adekvátní nákladům, které ovlivňuje projekt kompostárny. Přesto se domnívám, že vedení obce, které rozhodlo o poplatku, je vůči svým občanům velice vstřícné, jelikož každému občanovi od roku 2015 dorovnává na poplatku téměř 30 % rozdílu mezi skutečnými náklady na obyvatele a stanoveným poplatkem, čímž se snaží eliminovat dopad nárůstu nákladů na zpracování odpadu na rodiny v obci.

Je něco, čeho se jako starosta obáváte?
Obávám se stále se navyšující byrokracie, zavádění nesmyslných evropských nařízení jako například GDPR, nekontrolovaného přenášení

úkolů ze státu na obce, je toho hodně, ale budeme se muset s tím poprat.

V průběhu toho volebního období jste se potýkali s velkými personálními problémy na obci. Na stavebním úřadu, na postu tajemníka, asistenta, hlavní účetní. Můžete na ně v krátkosti vzpomenout?

Asi bych netvrdil velkými problémy. Prostě to byly personální záležitosti jako všude jinde. Po svém nástupu do funkce starosty jsem vedle sebe potřeboval člověka, na kterého jsem se mohl 100% spolehnout. Byť byl lidmi po vyhraném výběrovém řízení napadán a obviňován, dnes je Vojta Kohoutek tím člověkem, díky kterému se rozhýbala kultura v obci, o jeho loajálnosti, profesionalitě a pracovitosti ani nemluvě. Stavební úřad jsme převzali špatně fungující, se stížnostmi na vedení úřadu, s průtahy ve vyřizování věcí. Tehdejší vedení úřadu si s tímto nevědělo rady. Když pan tajemníkem onemocněl, podařilo se během roku i toto dořešit a tehdejší vedoucí SÚ podal výpověď. Na jeho místo byl přijat nový, dnes již své kvality prokazující, vedoucí. Dnes k němu již přibyla i kolegyně, stejných profesních kvalit a tak konečně můžeme říci, že SÚ opět funguje pro občany. Na konci volebního období se rozhodla odejít paní hlavní účetní, kterou jsme i přes nabídky a mnohé vstřícné kroky neudrželi. I s tím jsme se museli poprat, takový je život. Byla přijata nová hlavní účetní s novou účetní obce a nyní se i tento úsek opět rozjíždí. A pokud se jim nebudou házet klacky pod nohy, věřím, že se rozjede ke spokojenosti všech. Důvody odchodů účetních nebudu komentovat, k tomu komentář chtěl říci jiný zastupitel, ale je potichu, ostatně je před volbama. O nové referentce investic, kterou jsme přijali po odchodu stávajícího referenta do důchodu, mohu také napsat jen superlativy. Je samostatná, iniciativní, nápaditá a dovede si "dupnout", což při vyjednávání se zhotoviteli a projektanty je potřeba. V nově přijatém vedoucím životního kompostárny máme odborníka nejen na kompostárnu a její provoz, ale celkově na životní prostředí. Stejně tak výběrem nové knihovnice jsme nesáhli vedle, byť i ona byla občany přijímána z počátku kontraverzně. Nyní prokázala, že je sečtělou, vzdělanou a hlavně s obrovskou znalostí knih a společenským přehledem knihovnicí na svém místě. Její knihovna prošla totální obměnou, jak knižního fondu, tak i interiéru. Je uznávanou odbornicí a svými nadřízenými na kraji velmi chválena. V obci máme obrovské plochy zeleně, s tím jsou spojené nemalé problémy údržby. Proto byla přijata nová zahradnice, která se prokázala nejen jako odbornice v zahradnictví, ale podílí se pravidelně i na květinové výzdobě a dekorování kostela sv. Barbory před svatbami. Ve výběru zaměstnanců jsme měli šťastnou ruku. A mimochodem, všichni pochází ze Štěpánova nebo jeho okolí, což také vidím jako dobrý počin.

Domníváte se, že je radnice směrem k občanům maximálně transparentní, nebo přece jen vidíte ještě nějaké resty?

Není nic, co bychom před veřejností tajili. Kdo má opravdu zájem, k informacím se dostane. Ti, co neustále potřebují zdůrazňovat slovo netransparentnost, prostě jen využívají volební rétoriku. Zveřejňujeme všechno, rozpočtem počínaje přes jeho čerpání až po výsledky hospodaření. Zveřejňujeme připravované projekty, projednáváme je se zástupci osadních výborů, spolupracujeme s médii, poskytujeme informace podle zákona o svobodném přístupu. Jako starosta se snažím komunikovat na sociálních sítích, odpovídám na dotazy občanů, mám webové stránky, obec má nový web, nezávislé noviny, které nám závidí široko daleko a tak dále. Upřímně řečeno si myslím, že když někdo teď před volbami bude tvrdit, že bude ještě víc transparentní, měli by se ho voliči ptát, v čem konkrétně.

Jaké investice budou prioritou v následujícím volebním období?

To je spíše otázka pro nové zastupitele. Nicméně připravili jsme projekty pro rekonstrukci mateřské školky na Sídlišti, pro rozšíření velice potřebné čističky odpadních vod, máme projekt na rekonstrukci chodníků, NS Hruška, kde by mělo vzniknout nové zdravotní středisko. Cyklostezka bude prioritu čísla jedna - od projektu až po financování. Je rozjeté stavební řízení k některým těmto akcím, řeší se dotační financování. Nemluvě o dotažení akcí jako revitalizace Moravské Huzové a Stádla, parků, průběžná rekonstrukce kostela sv. Barbory a mnohé další. Vše bude záležet hodně na úspěchu v získávání dotací, a to se nám v tomto období dařilo.

Ve svém volebním programu byste chtěli dát občanům možnost se podílet a rozhodnout, kam by chtěli směřovat část peněz z rozpočtu obce. Jak by mohli rozhodnout o tom, kam peníze směřovat?
Je to jedna z věc, s čím bychom chtěli občany přilákat k spolurozhodování o budoucnosti obce. Bude záležet na prosazení v koalici po volbách. Přestavoval bych si to tak, že obec zorganizuje mezi občany dotazníkovou akcí, ve které si sami občané vyberou investici, kterou by chtěli preferovat.

O jaké částce z rozpočtu mluvíme?

I to bude předmětem dalších jednání. Měl bych představu o částce v rozsahu mezi půl až jedním milionem korun.

Před čtyřmi lety jste proti sobě postavil mnohé, jak říkáte strejce z minulé doby, kteří byli v zastupitelstvu obce i dlouhá léta. Jak to vypadá nyní, když vidíte na kandidátkách opět jejich jména a mnohá další stejná jména?

Postavil jsem se, a nejen já, dinosaurům, kteří si mysleli, že přes vazby mezi občany Štěpánova jsou ve svých pozicích neotřesitelní. Zamlčovali podstatné informace občanům, rozvoj obce byl spíše velice pomalý, problémy se zametaly pod koberec a neřešily se. Je to ostatně vidět i na některých kauzách, které řešíme s radními ještě dnes. Vedli jsem kampaň tvrdou, ale nelhali jsme, dali jsme lidem informace, které jim jiní zamlčovali. Rozhovor dávám v době, kdy je kampaň před zahájením, ale již nyní jsou lídři, kteří cíleně lidem opět lžou, opět zkreslují své informace a spoléhají se na to, že občané si neověří jejich tvrzení. To jejich představa sounáležitosti a krásy Štěpánova. My jsme argumentovali, současná kampaň je o osobním napadání, xenofobii, homofobii a rozdělování občanů na starousedlíky a náplavu. Pomluvy, které se nedají vyvrátit jsou součásti kampaně stran, které se ohání láskou, rodinou a sounáležitostí s obcí. O tom si ale musí udělat obrázek voliči. Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. I když na mnohé věci koukám jinýma očima a vidím je jinak a z jiného pohledu, za námi vedenou kampaň před čtyřmi lety se nestydím. A pokud jde o vámi položenou otázku ke stejným jménům na kandidátkách řeknu to asi tak. Jednak je těžké sehnat občany, kteří by se chtěli podílet na věcech veřejných a jít na kandidátky do voleb, jednak mne mrzí, že někteří kandidáti spoléhají na ztrátu paměti občanů - svých voličů, ale hlavně je přeci jedno, kdo je uveden na kandidátkách. Rozhodují voliči a ve volbách vystavují nejen známku za dobře či špatně vykonanou práci, ale i vyjadřují svůj postoj k vedení a dalšímu směřování své obce.


Nejste štěpánovským rodákem. Přesto pro obec odvádíte nadstandardní práci a máte výsledky. Cítíte se jako štěpánovák?

Poukazujete na to, co někteří využívají jako levný volební argument, že jsem náplavou. Jsem, ale jsem občanem Štěpánova jako každý další. Již jednou jsem komentoval slovy, že s náplavou přichází zúrodnění země. Ve Štěpánově je argument "ten či ten je náplava, my jsme rodáci" často zdůrazňován. Je to až trapné. Všichni jsme občané Štěpánova, rovnocenní občané. Noví občané přinášejí nové nápady, nové podněty, vidí to, co někteří v rámci "provozní" slepoty již nevidí, a to je přeci dobře. Jen obnovou, v jakémkoli smyslu slova, může obec vzkvétat. A opravdu si myslím, že jsme před čtyřmi lety takovým zúrodnění po letech pro obec byli. Opakovat, že jsem rád Štěpánovákem nemá smysl. Věřím, že dělám pro obec hodně a to vypovídá o všem.


Jak to podle Vás dopadne a co povolební vyjednávání?
Nejsem Sybyla. Přesto chci věřit, že zvítězí zdravý rozum. Věřím, že s ANO obec bude moci navázat na úspěšné čtyři roky. Ať už se občané rozhodnou pro současné pracovité vedení obce či již jednou neosvědčené starousedlíky, bude to jejich volba. Toto volební období se vyznačovalo spoluprací. V čele obce byli lidé mladí, ale i lidé se zkušenostmi. Radní s různými názory, a přesto jsme se vždy shodli na společném cíli. Výsledky jsou jednoznačné. Pokud to teď vidí některý koaliční partner jinak, je to jeho volba. A co se týče povolebního vyjednávání - samozřejmě bude záležet na tom, kdo bude vyjednávat. Myslím si, že volby letos budou zajímavější. Budou o potvrzení úspěšnosti změny či návratu k průměru..

A slovo starosty na závěr?

Byť jsem před čtyřmi lety byl pro mnohé rebelem s tvrdým přístupem k životu a mnozí nevěděli, co ode mne mohou čekat, věřím, že jsem obec ani voliče zase až tak nezklamal. Stále si stojím za tím, že změna, ke které před čtyřmi roky na obci a v jejím vedení došlo, přišla v pravou chvíli a byla tou pověstnou potřebnou solí pro naši obec. Děkuji všem, kteří po celé čtyři roky stáli při mne, radili mi, podporovali mé nápady a vize. Děkuji všem, co se na obecních akcích a směřování obce podíleli a s vedením obce spolupracovali. Děkuji i všem úředníkům a většině vedení příspěvkových organizací za loajalitu k vedení obce. Přeju si, aby obec pokračovala v nastolené cestě k úspěchu a rozvíjela se dál minimálně stejným tempem, jak tomu bylo v tomto volebním období. Přeji si, aby byli občané spokojeni a obec i po volbách opět našla takové výborné koaliční partnery, jak tomu bylo poslední čtyři roky.

Možná pateticky, ale cítím to tak, ukončím rozhovor slovy: "Ať žije a vzkvétá naše obec Štěpánov".

2015
2015

V loňských komunálních volbách jste pod hlavičkou hnutí ANO 2011 získali přízeň téměř 28 procent volících občanů a společně se svými koaličními partnery tak už rok ovlivňujete dění v obci. Úspěch ve volbách vám zaručila přesně mířená kampaň, opozicí kritizovaná jako agresivní,
sympatizanty vítaná jako konkrétní a trefná.

Než položíte otázku, navážu na tento Váš úvod. Po roce koaliční spolupráce musím říci, že volba složení naší koalice ANO 2011, Nezávislí, ČSSD a Úsvit přímé demokracie byla velice šťastná. Koalice spolupracuje a svými společnými kroky se snaží obec posouvat kupředu. Práce všech zastupitelů přináší obci
ovoce. Zatím jsou všichni kolegové zastupitelé po většinou věcní, nepolitikaří, neintrikují, snaží se o řešení konkrétních problémů s maximální snahou dojít k nejlepšímu možnému rozhodnutí.
To je nesmírně cenné a snad to bude stejné i v budoucnu. A ke kampani: volební kampaň má být vidět, má přinášet informace pro voliče, nemá být o vyvěšení plakátu či billboardu a čekat, kdo přijde k volbám. Polovičatá práce je vždy k ničemu.

Jak se Vám a Vašim koaličním partnerům daří plnit sliby, které jste svým voličům dali?

Věřím, že daří.
On ten první rok je vždy o tom, správně vyrazit ze startovního bloku. Jak se říká, nové koště dobře mete a my se budeme snažit, aby bylo "nové" každým následným rokem. Hodně věcí se podařilo dotáhnout do konce, např. projekt obnovy zeleně. Také jsme učinili významný krok k možnosti realizace výstavby nového bytového domu s nejméně 12ti bytovými jednotkami, které Štěpánovu tolik chybí a nechali zpracovat věcný záměr. Obec zpracovala několik studií zástavby pro rodinné domy na pozemcích určených k nové bytové výstavbě dle Územního plánu a na dalších s majiteli pozemků spolupracuje. Podařilo se nám prosadit úpravu dopravního značení na křižovatce Březecká a celkově řešení této křižovatky do budoucna posunout. O tom jsem opakovaně již psal. Chystají se

například projekty úpravy parkování a dopravy na Sídlišti, projekty v rámci dořešení potřebných prostor v rámci kompostárny. Zrealizovala se první etapa

rekonstrukce chodníků na Horní ulici a bude se v ní pokračovat v následujícím roce, stejně jako se bude pokračovat v přípravě realizace nového chodníku

- spojky směrem k Novoveské čtvrti. Malé věci jsou také věci, takže např. odhlučnění tělocvičny ZŠ, oprava mostu ve Stádle, rekonstrukce prostoru před

kostelem v Moravské Huzové, nová dešťová kanalizace okolo kostela sv. Barbory a v části Moravské Huzové. Jsme úspěšní ve využití a oživení kina,

ve kterém budeme pokračovat malou rekonstrukcí prostor. Pokračovali jsme v nastoleném zájmu předchozího vedení obce v digitalizaci kronik,
které mají nyní občané možnost prohlížet nově na webu obce. Vedli a vedeme mnoho jednání ve věcech - cyklostezka Olomouc - Štěpánov,
pískovna, Armáda ČR vč. rekonstrukce Nádražní ulice, využití NS Hruška (záměr, projekt, financování), revitalizace Oskavy (záměr Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity), reciproční směna pozemků s Římsko-katolickou církví (Pravoslavná ul.), využití kostela sv. Barbory a především hledání strategického investičního partnera. Připravili jsme nový rozvojový plán obce, nové nařízení obce o zákazu podomního prodeje. Pro některé kontroverzní rozhodnutí,
pro jiné přínos - nová vizáž Našich novin, nové webové stránky obce s mnoha novými rubrikami a odkazy. Mimo jiné s mým zveřejněným pracovním diářem. Je toho asi i víc. Tak se ptám. Je toho málo nebo hodně? To nechť posoudí občané.

Na co je jeden rok ve funkci starosty hodně a na co je jeden rok ve funkci starosty málo?

Tak to je dost těžká otázka na začátek. Opravdu nevím, na co jeden rok ve funkci starosty stačil. Začal jsem se seznamovat s chodem úřadu, s

jeho zaměstnanci, se zákony a právními normami vztahujícími se k řízení obcí. Byl to rok plný nových zkušeností, učení a rozhodnutí. Byl to pro mne dobrý

rok. Myslím, že jsem sám sebe nezklamal. Tady bych navázal na tvou druhou část otázky. Jeden rok je málo na to, abych nejen já, ale i naše koalice i

celé zastupitelstvo lidem dokázali, že před rokem volili správně.

Svět před zrcadlem a za zrcadlem - jak změnil vhled "z druhé strany" na Váš celkový náhled

na fungování a vedení obce? Nepřipadáte si jako "Alenka v říši divů"? Jak se vypořádáváte s předvolebními sliby?

Děkuji za tuto otázku, asi vím, kam s ní míříte. Mnoho občanů mi naznačuje, a jiní se ptají na kauzy, o kterých jsme informovali před volbami. Na prověření

a přijaté závěry. Upozornili jsme, že chceme některé kauzy prověřit a učinit závěry. Jedním z oněch závěrů můžou být i trestně-právní důsledky směřující

ke konkrétním viníkům. Ovšem trestní oznámení je posledním krokem. Musím se přiznat, že pohled z "venku" před volbami a pohled "zevnitř" po volbách

je diametrálně odlišný. Nikoli v tom co jsme deklarovali, ale v tom, jak vše řešit. Z pohledu z venku, z pozice občana je vše jednoduché, vše okamžitě

řešitelné, vše černé nebo bílé. Bohužel z pohledu nejen fungování státní správy, tomu tak není. Tím nechci nijak deklasovat předvolební sliby. Mám jen

obavy, k čemu to povede, opět jen k přehazování viny typu "to oni" a to asi není cílem. To nemá smysl, ale závěry nejspíše zveřejníme. Říkám nejspíše,

protože je předložíme Radě obce a Zastupitelstvu obce. Tedy těm, které si občané zvolili jako své zástupce. Ti ať se následně rozhodnou, jak se závěry

naloží. Tedy kauzy nákupu a převodu Hrušky, kauza poradenská firma TIZZI, udělená pokuta úřadem pro hospodářskou soutěž a kdo jí uhradil, kauza špatně

nastavené kompostárny a jejích dalších neplánovaných nákladů, kauza protiprávně upravených platů zaměstnanců na obecním úřadě, Územní plán (již

bylo psáno) a další. Některé kauzy jsme s panem místostarostou prověřili, ale přiznám se, že právě z pohledu zevnitř zvažuji, zda má smysl jitřit něco, co

podle mne má zůstat za tlustou čárou. Chtěl jsem zde hájit názor učinit tlustou čáru za těmito věcmi a volbami 2014, ale uznávám, požadavek občanů

je prvořadý. A ano jako "Alenka v říši divů" si občas připadám. Jednak v soukromé sféře vše funguje jinak a jednak se mnohdy nestačím divit ani tomu,
jak to na obci, myslím tím teď mezi občany a vedením obce, vlastně dřív fungovalo. Poctivý čtenáři Novin "Ze Štěpánova" a jejich nástupce "Našich novin" dobře ví, že jsem o mnohých věcech do novin psal nejen já, ale i pracovníci OÚ. Podstata by měla být v tom, že chceme a musíme jít dál. Obec musí mít cíl a vize,
ke kterým společně se zvolenými zastupiteli věřím, že směřujeme.

Často argumentujete tím, že Štěpánov není jen Štěpánov. Ve svých příspěvcích a prohlášeních neopomínáte místní části Benátky, Březce, Moravskou

Huzovou a Stádlo. Slibovali jste ale výjezdní zasedání v místních částech. Také jste hovořili o tom, že byste přivítali vytvoření místních výborů...

Změna názvu obecního periodika je jen vyjádření těchto myšlenek navenek, stejně jako polep mého "starostovského autíčka" designem,
který by měl evokovat právě pospolitost všech místních částí a Štěpánova. K výjezdním zasedáním chci uvést toto, stále platí to, že bych chtěl výjezdní zasedání realizovat. Vždy je to o důvodu, proč v dané místní části konat výjezdní zasedání, aby měli místní občané důvod přijít na takové zasedání. V Moravské Huzové a Stádle to je především připravovaná tlaková kanalizace. Zastupitelstva se konají zpravidla 4x do roka. První rok byl pro nás hektický především v tom, že jsme se
museli seznámit s chodem obce.

Věřím a slibuji, že zastupitelé v rámci výjezdního zasedání zastupitelstva přijedou v následujícím roce i do místních částí. Pokud jde o "místní výbory" k tomu by Vám mohl říci více pan místostarosta. Ostatně i o této záležitosti se již v novinách vyjadřoval. Nabídka ze strany obce vzešla, měli jsme zájem, aby se občané místních částí více zapojili i do rozhodování a my tak více a lépe získali informace právě z těchto částí. Co mohu k tomuto říci závěrem, prostě nebyl zájem. Upřímně se mi nelíbí výtky typu, že na místní části nemyslíme. Není tomu tak. Stačí se podívat, co se podařilo opravit, upravit a zrealizovat během tohoto roku. A především obrovská investice do tlakové kanalizace, o kterou se pokoušelo předchozí zastupitelstvo, a my se jí od začátku zabýváme opět, je právě do místních částí. To je potřeba si uvědomit. Tato investice, když se podaří, tak tyto místní části opravdu pozvedne. Nechci, abych byl v pozici slibovatele, to už místní zažili.

Věřím a poslední informace tomu nasvědčují, že naše snaha, snaha koaličních partnerů a některých zastupitelů a práce zaměstnanců obce za předchozí rok, kterou věnovali administraci projektu tlakové kanalizace, začíná přinášet ovoce. Tento předvolební slib se nám snad v brzké době podaří začít plnit. Občané se na Vás často obrací s žádostí o pomoc při jednání s místním stavebním úřadem, který vnímají spíše jako brzdu a překážku v nové výstavbě v obci a často tak hledají raději pozemky a hlavně příznivější podmínky pro stavbu v okolních obcích.

Jak vidíte stav věcí na stavebním úřadě? Je výsledkem vypadnuvšího kostlivce ze skříně stavebního úřadu záměrnou persekucí občanů nebo vychází z jednání samotných stavitelů?

S touto otázkou bych Vás měl odkázat na personalistu OÚ pana tajemníka. Je však pravdou, že stav na Stavebním úřadě ve Štěpánově je velice třaskavou

suspenzí. Vypadnuvší kostlivci to zřejmě byli především pro vedoucího stavebního úřadu, když si úřad přebíral. Je to jedna z věcí, jak už tu bylo řečeno, vidět to
z venku a vidět to potom zevnitř. Pravda je tak někde uprostřed. Ve Štěpánově máme stavebníky porušující bezelstně a bez skrupulí stavební zákon. Staví bez povolení a to nejen malé stavby, kde by případně šlo přimhouřit oči. Ale především stavby typu rodinných domů, energetických přípojek a další. Přiznám se,
že se potom až divím, jak tito stavebníci reagují urážkami, nadávkami a nešetří stížnostmi a dalším. Místo, aby se snažili věci napravit dohodou. Prostě to ve Štěpánově asi tak fungovalo, benevolence a sliby. Po příchodu nového vedoucího úřadu, ale tato benevolence není přípustná. Vedoucí stavebního úřadu striktně se držící právních norem. Ke stavu na stavebním úřadu by se měl vyjádřit především pan tajemník. Z mého pohledu starosty, který by měl hájit své občany bych shrnul tuto otázku do školního oznámkování vyjádření spokojenosti starosty se stavebním úřadem - horší trojka. Stejnou nespokojenost občanů však namenávám

delší dobu i na prací obecní policie. A je to opět právě o tom pohledu z venku. Vše má dvě strany mince. Nicméně oběma "stranami mince", stavebního úřadu a obecní policie se nyní intenzivně zabývám nejen já.

Podobně jako jiná volební uskupení, jste slibovali zvýšení příjmů z dotací - daří se Vám tento slib naplňovat?

Rok 2015 byl prvním rokem nového období financování ze strukturálních fondů EU 2015 -2020. Všichni vědí, jak efektivní byla ČR při přípravě podmínek a

co způsobilo zpoždění v možnosti čerpání z těchto fondů. První výzvy proto začínají být zveřejňovány až v posledních měsících. My jsme samozřejmě

hned žádali na několik projektů. Nyní jsme ve fázi "vyčkávání". Především jsme administrovali novou žádost o tlakovou kanalizaci, která nyní leží na Ministerstvu

zemědělství, a my doplňujeme podklady pro další řízení ve věci. Celý předchozí rok jsem se věnoval možnostem, jakým způsobem získat financování

investičních záměrů obce i mimo evropské financování. Hledáme možnosti dotací a grantů soukromého sektoru, kraje, bank, různých sdružení. V této souvislosti jsem celý rok s panem místostarostou a dalšími připravovali nový rozvojový plán obce. Mimochodem bez vysokých nákladů, pokud bychom jej nechali zpracovávat dodavatelsky, jak bylo původně v úmyslu. Nyní je prvotní materiál rozvojového plánu obce na roky 2015 - 2020 v připomínkování zastupitelům a chystáme jeho prezentaci k připomínkování občanům. Věřím, že na nejbližších zastupitelstvech obce možnosti financování nezávisle na evropských dotacích odprezentujeme a bude na zastupitelích, jak přistoupí k rozstrukturování investičních možností obce.

Jaký problém, který v současnosti řešíte, považujete za nejožehavější?

Je o mně známo, že nemám rád slovo problém. Problém neexistuje, je pouze v hlavách těch, co ho vidí. Je mnoho věcí, které si zasluhují naší větší či menší

pozornost. Jsou to věci viditelné pro občany - kostel sv. Barbory, osud NS Hruška, křižovatky .... Jsou to věci, které už tak vidět nejsou. Řešení nutných nečekaných a neplánovaných investic, příprava rozpočtu obce na rok 2016 nebo mne poslední dobou trápí opět přiživený spor mezi mnou a panem Přidalem,

či spor mezi stavebníkem a obcí. Nejsou to problémy, prostě záležitosti, které by se měly řešit. Jednáním, dohodou, smírem, který bude respektován.

A naopak, z čeho máte největší radost?

Je toho hodně. Podařilo se nám hodně věcí, které byly v předchozích letech pro někoho problém, řešit. Nemyslím si, že bychom v prvním roce jako

koalice, ale i jako nově zvolené zastupitelstvo občany zklamali. Jsem přesvědčen, jak se říká, že: "tah na branku máme". Ti zastupitelé, kteří si nechávají

našeptávat a očkovat proti obci, věřím, že brzo prohlédnou a obec bude tou prioritou, pro kterou jsme byli zvoleni. Nikoli předchozí vazby. Spokojenost byla s hody sv. Vavřince, kde nám nepřálo počasí a odrazilo se to na zájmu nejen návštěvníků, ale především trhovců. Přesto program byl všemi organizátory zvládnutý na jedničku. Také se díky panu Davidu Pavlíčkovi podařilo opět posunout laťku spokojenosti výš v rámci Štěpánovského vinobraní. Moc mne těší poslední dobou pospolitost občanů, která se projevila nárůstem zájmu o program v kině. Naše snaha o oživení kina, od které jsme byli zrazováni, se nám potvrzuje jako správná. Začalo to velice úspěšnou výstavou a promítání k výročí ukončení 2. světové války s návštěvností stovek občanů. Navázali jsme dalšími akcemi, za vše poslední

měsíce korunovalo maratónské promítání Vinařů s degustací vína, škvarkové pomazánky a uzeniny s návštěvností okolo 45 osob, maratónské promítání

Případu pro exorcistu s autogramiádou a autorským čtením a ochutnávkou domácích štrúdlů s návštěvností okolo 65 osob a poslední, operetní a divadelní představení s ochutnávkou domácích jednohubek a občerstvením s návštěvou okolo 100 osob. Děkuji těm občanům, co neseděli doma a přišli a ještě se podělili o domácí výrobky. Byť je kino pro někoho nedůstojným prostředím, včerejší chvála sólistů operetního souboru Slezského divadla nám potvrdila, že tento člověk nemá pravdu. Proto do budoucna, když to nelze očekávat od jiných, chtěli bychom pro přátele žánrové hudby - swing, jazz, blues a další poslechové akce,
podobně připravit další představení.

Co byste do konce roku ještě chtěli významného stihnout?

Především bych chtěl nejen já, abychom v prosinci měli zakončenou administraci největší plánované investice posledních let - administraci tlakové kanalizace

a připravené výběrové řízení na dodavatele této akce. To by si občané Moravské Huzové, Stádla i Benátek skutečně po dlouhém čekání a slibech zasloužili.

Myslíte si, že zájem občanů o dění v obci je dostatečný?

Zájem obyvatel o dění v obci Štěpánov, po roce, hodnotím jako dobrý a stále vzrůstající. Občané se zajímají nejen oficiálními cestami, ale i novými kanály,

které jsme jim dali k využití. Máme nové webové stránky obce, novou vizáž Našich novin. Je to můj profil na Facebooku, kde s občany diskutuji, odpovídám

na jejich soukromé dotazy a pokud možno okamžitě řeším jejich podněty. Také mé webové stránky, kde nejen odpovídám na dotazy občanů, ale i glosuji

dění v obci. Pokud se týká jednání zastupitelstva, tak jde především o práci. Myslím si, že z běžného jednání by asi nikdo neměl velký zážitek, navíc je

potřeba být na jednání dobře připraven, aby bylo možné problému dobře porozumět. Na druhou stranu někdy bývá konání zastupitelstva "zpestřeno",

to pak stojí za to přijít a udělat si úsudek sám. Na zastupitelstvo chodí především ti, jichž se projednávaná problematika týká, a to považuji za standardní

v rozvinuté demokracii, kterou i u nás ve Štěpánově budujeme. Kritika patří k veřejnému životu obce a já a nejen já jí přijímáme, pokud je za ní snaha

o zlepšení. Zabýváme se s odpovědností každým námětem, na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že nelze vyhovět všemu. Myslím, že návštěvnost

sportovních a kulturních akcí má svůj okruh fanoušků a příznivců. Osobně se nyní angažuji společně s několika jedinci na oživení kina. Velmi se nám vydařila

výstava při příležitosti výročí osvobození republiky, velký návštěvnický úspěch měly originální a netradiční akce spojené s maratónským promítáním

seriálu Vinaři a seriálu Případ pro exorcistu spojený s autogramiádou a autorským čtením. Byl jsem mile překvapen pospolitostí, s jakou do kina přišli nejen

občané Štěpánova, takže ano, vzrůstající zájem o dění v obci zaznamenávám a děkuji za něj.

Co byste vzkázal mladé štěpánovské generaci?

Nejprve bych jim poděkoval. Díky "fejsbuku" komunikují, vyslovují se k dění v obci, vyslovují přání, navrhují řešení. To je skvělé a jsem rád, že mají o svou

obec zájem, protože jen s jejich podporou a návrhy bude obec růst do budoucnosti, ve které chtějí oni žít. A také bych jim vzkázal, aby nezapomínali snít o

svých touhách a přáních. Když víte, co chcete, automaticky tomu přizpůsobujete své jednání. Schopnost být sám sebou a formulovat svá přání souvisí

s odvahou žít život podle sebe, ne podle jiných. A věřte, že vím, o čem mluvím.

Nelitujete toho, že jste přijal funkci starosty?

Ne, tedy zatím ne. I když to je mnohdy hodně náročné. Přiznávám, že si říkám, jestli to mám někdy zapotřebí. Potom si ale vzpomenu na některé věci

a některé lidi v obci a prostě vždy učiním závěr, že ne já, ale obec to měla a má zapotřebí. Ani ve snu by mne nenapadlo, že budu starostou. Měl jsem

úspěšnou kariéru a přes snahu pana Přidala upozorňovat na výši mého současného platu, i velmi dobry a vyšší plat než nyní. Takže o platu to není, ovšem pro ty, co tento argument používají v domnění, že to zapůsobí na občany, to o něčem vypovídá. Pro mne je to výzva. Život je krátký, a pokud Vám život nabídne být starostou v obci, kde žijete, tak se taková životní nabídka neodmítá. Je to o nových zkušenostech, nových lidech a o nových možnostech, jak pomoci "své" obci k lepším zítřkům. Na druhou nejde o práci v pravidelné pracovní době, ale 24 hodinovou službu občanům a věřte, že to tak opravdu je. I to se bohužel odrazuje na soukromí, na vztazích v rodině a mezi přáteli. S tím mají zkušenost určitě i předchozí starostové. Ale to by bylo na další rozhovor.

A slovo starosty na závěr?

Mám rád sonet 66 od Williama Shakespeara:

"Jak pýchou dme se pouhý parazit, jak blbost na schopné si bere bič,

jak hloupost zpupně chytrým poroučí, jak zlo se dobru chechtá do očí."

Trochu mi poslední dobou mluví opět z duše. Přál bych si, aby se lidé k sobě chovali lépe, aby se nepomlouvali, aby udržovali pořádek v obci a okolí,

aby se respektovali a byli k sobě ohleduplní. Aby zapšklost a zhrzenost nad výsledky voleb v mnohých vyvolala spíše snahu o změnu v sobě a najití cesty,

jak své obci pomoci být lepší a nikoli jí škodit.

Děkuji za rozhovor

Upravit text

Rozhovor se starostou

autorizován šéfredaktorce novin "Ze Štěpánova" Karle Tázlerové v lednu 2015

V pondělí 10. listopadu byl na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov zvolen do funkce starosty Jiří Šindler.

Ve volbách vaše strana zvítězila poměrně jednoznačně. Očekával jste takový výsledek?

Upřímně, neočekával. Čekal jsem, že se dostaneme do zastupitelstva, možná jsem ve skrytu duše věřil místu v radě obce. Na druhou stranu jsme do předvolební kampaně dali vše. Sami jsme si ji připravili, financovali a realizovali. Rovněž si myslím, že to nebylo jen o volební kampani, ale především o naší několikaleté práci ve sdružení Štěpánovsko. Odměnou nám byly skvělé výsledky voleb a to, že občané pochopili nutnost říct důrazné NE "strejcovské politice". Tak jsme stav v naší obci za posledních více jak dvacet let nazvali.

Co si mám vybavit pod "strejcovskou politikou"?

Opakující se jména. A především viditelný osobní zájem. Je to také například obsaženo v tomto rčení: "Já tobě, ty mně..."

Jak vidíte současné rozložení koalice?

Nerad používám slovo koalice. Jedná se o tým zastupitelů, kteří našli společnou řeč nad vizemi o budoucnosti obce a společně projevili snahu za tímto cílem jít. Říkám snahu, protože to bude vždy o diskuzi, o různorodosti názorů a představ, o kompromisu. A to je to palivo, co by mělo obec hnát kupředu. Nikoli jednotlivec, ale tým a jeho snaha něčeho dosáhnout. Na obci nejde o politiku a strany, ale o práci a nasazení pro blaho obce. Pokud se najde společná řeč, potom bude obec prosperovat nikoli stagnovat.

Jaké jsou vaše osobní priority v nové funkci?

Mou osobní prioritou je přinést změnu v přístupu k občanům a práci na obci. Vnést na úřad svěží vítr a přesvědčit i ty, kteří nám hlas nedali, že opravdu pro obec pracovat chceme. Po prvních dnech na úřadě jsem si také uvědomil, že bude důležité přesvědčit o opaku některé úředníky, kteří byli jistými osobami masírováni slovy: "... až přijde Šindler, tak začne čistka". Toto mohl vypustit z úst jen naprostý demagog a manažer neprofesionál. Nechci a mám v tom jistou výhodu, že nejsem starousedlíkem, sklouznout k tradici několika posledních let. Nemám zájem na rozšiřování svých obecních majetků, nemám zájem na zesilování svého vlivu starousedlíka, nejsem a nechci být vázán jinými zájmy než zájmy obce. A hlavně nechci jít vyšlapanou cestou podezření z korupce. Mám vedle sebe úžasné lidi, kteří vzešli z voleb - odborníky a profesionály v různých oborech. Opřít se mohu o místostarostu Miloslava Martinovského. Spolehnout se mohu na členy v radě obce. Mají v mnohém stejný náhled na věc jako já. Věřím, že i v zastupitelstvu najdeme společnou řeč. Chci věřit a dnes již toto přesvědčení mám, že máme v úřednících a zaměstnancích obce profesionály, kteří pochopili, že přišla po více jak deseti letech výrazná změna v přístupu. Prosinec byl na "obci" opravdu hektický a mohu jen děkovat, že nás "nové", svou prací zaměstnanci obecního úřadu podrželi. Ostatně je to i práce tajemníka obce, který má obrovskou snahu po několika letech změnu vnést do systému obce. Nejde o mne a mé priority, ale o priority týmu rady obce, zastupitelů, zaměstnanců obce a občanů naší obce a jejích místních částí. Jen s jejich podporou, s jejich připomínkami, návrhy i kritikou můžeme dosáhnout konkrétních cílů.

Ve Štěpánově je toho hodně co je potřeba akutně řešit. Chodníky, dodělávka tlakovky, Hruška, oživení kina, cyklostezka. Hlavním bodem by mělo být vytvoření aktualizace strategického rozvojového plánu obce nejméně na další dvě volební období.

To je Štěpánov. Ale mnohdy slýcháme, že se nepamatuje na místní části.

Na místní části určitě zapomínat nechceme a budou se do nich investovat finanční prostředky. Před námi je výzva v podobě očekávané realizace tlakové a dešťové kanalizace a vodovodu v Moravské Huzové a Stádle. V Benátkách bychom chtěli navázat na plány v rámci obnovy zeleně a na revitalizaci točny a autobusové zastávky. Chtěli bychom dořešit osvětlení cyklospojky Štěpánov - Benátky. V Březcích je hlavním cílem vést jednání s těžební firmou v zájmu především této místní části. Chtěli bychom navrhnout a realizovat opatření zpomalení provozu a přechod pro občany Březců směrem do Štěpánova v okolí březecké křižovatky.

Zastupitelstva obce jsou konána ve Štěpánově, plánujete i výjezdní zasedání v místních částech?

Je to jeden z bodů našeho volebního programu. Musím ale přiznat, že v rámci přebírání obce jsme zjistili, že možnosti, kde bychom mohli výjezdní zastupitelstva konat, jsou velmi omezené. Chtěl bych u tohoto plánu zůstat a proto budu hledat, jak tomuto slibu dostát. Rád bych přenesl konání zastupitelstva zpět do kina. A to z i důvodu oživení tohoto prostoru - dle mého názoru kulturnějšího a akusticky lepšího prostředí a také z důvodu, že mnozí občané již ani neví, jak kino uvnitř vypadá. A to je škoda. Je to prostor obce, tak jej plnohodnotně využívejme.

Čeká Vás jednání ohledně rozpočtu, jelikož má obec schválené rozpočtové provizorium. Co byste k tomu chtěl říci?

Konečná čísla ještě nejsou, ale myslím si, že v rozpočtu z tohoto roku malý přebytek bude. Co se týká příjmů, tak nějaké razantní zlepšení se dle mého názoru očekávat nedá. Mírné vylepšení oproti letošnímu a loňskému roku asi bude, ale to neznamená, že budeme mít o padesát milionů víc na investice. To určitě ne. Chtěli bychom připravit rozpočet obce tak, aby byl věrným odrazem příjmů a výdajů. V této souvislosti bychom chtěli vydat speciální číslo obecních novin, které by bylo věnováno pouze rozpočtu a jeho podrobnému rozboru. Zase a opět z důvodu transparentnosti. Budu prosazovat zavedení tzv. rozklikávacího rozpočtu tak, aby občané

měli možnost skutečně dohledat vše až k základním dokumentům. Chtěli bychom oživit pochybně pořízenou budovu Hrušky. Musíme řešit i situaci ohledně sociálních či startovacích bytů. Měli bychom řešit i realizaci protipovodňových opatření, o kterých se dosud jen mluvilo. A další a další věci. Výraznou výdajovou položkou bude megalomanský a nedomyšlený projekt kompostárny - osobně jej nazývám "připravenou trafikou". Stejný vliv na rozpočet bude mít i "danajský dar" v podobě budovy kostela sv. Barbory, který obec získala kdysi za jednu korunu a nyní je černou dírou pro obecní rozpočet. Možná jsem ve svých slovech tvrdý, ale nerad chodím kolem horké kaše.

Nepříjemným překvapením pro občany bylo neschválení územního plánu minulým zastupitelstvem.

Pro mnohé stavebníky dost velký problém. Jsou již vyvolána jednání a v jakém časovém horizontu je možné očekávat, že bude územní plán schválen?

Před schvalováním územního plánu jsem jako občan vznesl několik připomínek a po jeho nepřijetí se snesla na mou hlavu vlna kritiky. Že je to moje vina, že nebyl schválen územní plán. Myslím si ale, že je to prohra tehdejšího vedení - neinformovanost a a zatajování. Zahrnování do územního plánu pozemky zakoupené zastupitelem jako pole a nechat je změnit na stavební pozemky, tomu říkám zneužití informací. Osobně jsem byl překvapen článkem v našich novinách z pera pana Opluštila, tehdejšího zastupitele, a jeho slovy o mých lžích. Jsem přesvědčen, že je to právě naopak. Proč pan Opluštil takto plameně nepromluvil o postupu schvalování územního plánu na onom zastupitelstvu jako zastupitel. Mlčel. Ono i zdržení při hlasování o územním plánu ze strany určeného zastupitele pana Lýska a koordinátora územního plánu, který územní plán obce spolupřipravoval, mluví za vše.

Co tedy bude: s paní inženýrkou Miklendovou na krajském úřadě jsem měl již několik jednání. Zastupitelstvo zvolilo pana inženýra Brodského určeným zastupitelem pro územní plán. V lednu bychom se měli s paní inženýrkou sejít a najít způsob řešení některých záležitostí územního plánu. Předpokládám, že pokud se tak stane, nebude nic schválení územního plánu na nejbližším zastupitelstvu obce bránit.

Co vaše koníčky, myslíte, že budete na ně mít v nové funkci dost času?

Za posledních několik let jsem moc volného času neměl. Ale najdu si čas na čtení, na zahrádku, věnuji se filatelii a sbírám skleněné figurky ve stylu art deco. Takže na to si čas najdu.

Před volbami a po volbách byla Vaše osoba některými kandidáty vtažena do víru volebního boje překročením mantinelů slušnosti. Byl jste těmito atakován na osobní a soukromé úrovni. Chtěl byste se vyjádřit k těmto útokům na Vaše soukromí?

Přesně nevím, na co se ptáte. Předvolební boj je někdy opravdu nesmlouvavý. Stojím si zatím, že jsme našim občanům pouze zprostředkovali to, co se jim, z různých důvodů, snažilo tehdejší vedení obce zamlčet nebo o čem tehdy informovali záměrně zkresleně. Počítal jsem s tím, že ostatní strany a kandidáti se budou snažit oslovit občany. Ale nestalo se tak. Všichni jen vyčkávali co bude, vytiskli nic neříkající volební plakáty a letáky a čekali. My jsme zvolili jiný přístup. Snahu skutečně oslovit voliče a dát jim důvod jít k volebním urnám.

Tak konkrétně. Jistý kandidát proti Vám použil hodně osobní informace o Vaší orientaci. A nejen on, bylo to i pár občanů, kteří snad byli ovlivněni tímto kandidátem a rádi využili možnost hanlivého vyjádření o Vaší osobě v obchodech, na poště atd.

Tomu říkám otázka na tělo a děkuji za ni. Zřejmě se řídíte stejným heslem jako já. Nechodit kolem horké kaše. Beru to od něj jako předvolební boj. Smutný, trapný a neinteligentní krok, nicméně volební krok. Evidentně tím voliče spíše ztratil. Vždy říkám, když se někdo snaží útočit tímto směrem: "Toto je váš problém, nikoli můj." Malost některých lidí je bohužel smutná, ale každý máme právo myslet si své a já jim jejich právo neberu.

Za mne mluví můj život, mé pracovní úspěchy, mé rodinné zázemí. Já jsem na svůj život hrdý. V zaměstnání jsem dosáhl významných manažerských pozic, práce mne vždy bavila. Jsem hrdý na své více jak dvacetileté partnerství, které může být vzorem mnohým rozpadlým manželstvím. Máme plno výborných přátel a to také nemůže říci každý. Nikdy nejde o to jakou kdo má orientaci, ale jaký je člověk, jak žije, pro koho žije a jakým způsobem ovlivňuje lidi kolem sebe. Jsem rád tomu, že přízemnost tohoto kandidáta neoslovila většinu, a že voliče oslovila především snaha o změnu a naše vize, kam bychom chtěli obec směřovat.

Co chcete vzkázat občanům?

Pokud mají dobré nápady, ať si je nenechávají pro sebe a doručí je na radnici. Chtěl bych jim slíbit za sebe, a věřím, že i za celé zastupitelstvo, že uděláme vše pro to, aby se občanům ve Štěpánově líbilo, chtěli tu žít a viděli zde svou budoucnost. Za tímto účelem jsem rozšířil i komunikační kanály. Založil jsem osobní webové stránky starosty obce (www.starostastepanov.cz), kde bych chtěl otevřeně a bez skrupulí zveřejňovat své názory a vize. Svá osobní stanoviska. Rovněž jsem založil profil na sociální síti Facebook - starosta Štěpánov - pro diskuzi, vaše názory a prosby. Chtěl bych upozornit, že povedu pouze konstruktivní diskuze bez urážek a vulgarit.

S jakou vizí jste do funkce starosty šel? Chtěl jsem přinést do obce nový styl - mladší, přímočařejší a především bez osobní provázanosti.

Už jste provedl nějakou změnu?

Musím se přiznat, že tzv. sto dní hájení využíváme k tomu seznámit se s chodem obce a především

s tím, co nám zanechali ve "skříni" naši předchůdci. Rovněž musím přiznat, že nás několik věcí překvapilo. Bohužel v negativním slova smyslu. Ať jsou to neřešené stížnosti občanů, stav agendy stavebního úřadu po jeho předchozím vedení, kauza "Hruška", nově vznikající kauza "ulice Spojovací" a další. V této souvislosti musím zmínit i fakt, že jsem se - po projednání na radě obce - rozhodl nadále neprodloužit smlouvu s panem Přidalem. Bohužel během několika prvních týdnu mě a troufnu si tvrdit, že nejen mě, utvrdil v tom, že není tou správnou osobou na místo vedoucího kompostárny, do které se sám "jmenoval". Jako "odborník" nedokázal reagovat na požadavky rady obce. Bohužel svými přesvědčovacími schopnostmi prosadil naprosto netransparentní a megalomansky neadekvátní projekt kompostárny, bez vize a bez ekonomického posouzení nákladovosti a dopadu na obecní pokladnu.

Jaké investice Štěpánov v roce 2015 čekají?

K projednání máme investice na dokončení tlakové kanalizace ve Štěpánově, realizace dešťové kanalizace v Moravské Huzové, chtěli bychom jednat o investici do stavby nových bytů, rekonstrukce chodníků a instalace osvětlení na spojce Štěpánov - Benátky. Máme rozjetý projekt obnovy zeleně, který by měl být zrealizován do léta 2015. Vzhledem k tomu, že nás čeká jednání a příprava rozpočtu na rok 2015, tak je tato otázka možná předčasná. V připravovaném speciálním čísle bych ale na tuto otázku rád obšírněji odpověděl.

Rozsáhlým subjektem je ve Štěpánově vojenský útvar i když dnes už jen s minimálním počtem zaměstnanců. Počítáte s alternativou zapojení se vojska do dění v obci?

Bohužel jsem ještě neměl čas tento útvar navštívit. Budu se snažit to napravit. Ano, ve své době šlo o největšího zaměstnavatele v obci. I když dnes zaměstnává jen hrst z tehdejšího počtu, je to velký hráč. Chtěl bych, aby se Armáda ČR více zapojila do dění v obci. Chtěl bych, abychom našli některé společné kroky v oblasti investic v obci jako jsou hasiči, ale další bezpečnostní složky. Přál bych si, abychom měli více společných akcí, kde by obec a vojsko více kooperovali. 

2016
2016

Rozhovor v půlce

Po dvou letech od voleb do obecního zastupitelstva v roce 2014 přinášíme rozhovor se starostou obce, Jiřím Šindlerem.

Než jste se stal starostou, pracoval jste v nestátní sféře. Bylo pro Vás těžké pochopit úřední postupy? Zvykl jste si na ně, nebo se je snažíte stále na úřadě změnit?

Bylo a je. Vše je zdlouhavé, byrokracie je pro mnohé neúnosná, zdravý rozum a nadhled se z fungování úřadu jaksi vytrácí. V soukromé sféře to tak fungovat prostě nemůže. Někdy mi chybí ta volnost v rozhodování. Například v soukromé sféře se nespokojenost řeší ze dne na den, ve státní sféře je to běh na několik měsíců. Také jsem si zatím nezvykl na samozřejmosti, které v soukromé sféře fungují automaticky a ve státní správě se od úředníků ani neočekávají, jako je invence, tah na branku, a další. Ale jsou i výjimky. Ve všem je ale i plus nejen pro mne, ale i pro úředníky na obci. Stále je co poznávat, hledat možnosti a cesty, jak dosáhnout pro obec výsledky.

Nastala během Vašeho starostování chvíle, kdy jste se opravdu "pořádně zapotil"?

Tak bych to možná neviděl. Byly a jsou chvíle, kdy si uvědomuji obrovskou odpovědnost, kterou jsem nikdy nepoznal. To se opravdu někdy pomyslně zapotím. Taková situace je ostatně nyní, při tvorbě rozpočtu obce na rok 2017. Z důvodu nemoci pana tajemníka připravujeme rozpočet s vedoucími odborů a hlavně s naší paní hlavní účetní, Blankou Hirkovou. Prošli jsme školením tvorby rozpočtu, jeho přípravu konzultuji s kolegy s okolních obcí. Proto věřím, že s Blankou a ostatními připravíme kvalitní a především propracovaný rozpočet.

A naopak. Poté, když se "něco" povedlo, cítil jste se jako byste dosáhl hattricku, vyšplhal na Olymp, jako Hanibal překročil Alpy?

Povedlo se mnoho věcí. Kompletní rekonstrukce odvodu dešťové vody kostela sv. Barbory, Rekonstrukce chodníků, v Pravoslavné ul. se po letech dočkali tlakové kanalizace, v části Moravské Huzové byla realizovaná rekonstrukce dešťové kanalizace, upravilo se okolí kostela v Moravské Huzové,, opravil se historický most ve Stádle, řeší se kruháč na Březecké, cyklostezka, připravili a schválili jsme nový rozvojový plán obce, řešíme možnost revitalizace NS Hruška, jednám s armádou o rekonstrukci ul. Nádražní, stavíme novou kanalizaci a vodovod, řešíme intenzifikaci ČOV, připravuje stavbu nového bytového domu, zrekonstruovali "dům pro seniorů - 604" a opravujeme další část kostela sv. Barbory, postavili jsme nové workautové hřiště pro náctileté. Je toho hodně, co se podařilo a daří, a je toho hodně, co máme před sebou. O tom, zda jako "Hanibal překročím Alpy" bude ale jasno až na konci volebního období.

Jste filmový fanda? Říká se, že místnímu kinu zbytečně věnujete moc energie. Potřebujeme kino?

Bylo mi to vyčítáno. Osobně si myslím, že to nebyl všeobecný názor. Obhajovat sebe, ani kino není třeba. Myslím, že kino se obhájilo samo. Návštěvnost se zněkolikanásobila, program se rozrostl a způsob využití kina se zmnohonásobil. Vedle divadelních a hudebních produkcí, talkshow večerů, příležitostných společenských večerů s občany a promítáním, jej využívám i pro setkávání s občany. Tedy s těmi, co mají zájem. Naposledy při snídani se starostou. Na listopad chystám odpolední čaj se starostou a v prosinci již druhé vítání Štědrého dne v kině 23.12.2016 o půlnoci. Kino se stalo opět centrem nejen kultury, ale i centrem pospolitosti. Tvou otázku ale vnímám šířeji, jako o kultuře obecně. Proto nesmím opominout hody. Změnili jsme scénář a režii štěpánovských hodů. Na hody se podařilo přizvat významné umělce, Josefem Zímou počínaje a Evou Pilarovou tímto rokem konče. A v tomto trendu bychom rádi pokračovali. Podle ohlasů občanů správným směrem. Obec významně finančně podpořila svátek k 740. letům založení Březců, při té příležitosti zrekonstruovala před lety odcizený a poškozený kříž s kalvárií v této místní části, vydala Paměti obce Březce a i letošní sborník byl věnován tomuto významnému výročí naší místní části. Kruh přátel hudby za finanční podpory obce přináší do obce vážnější hudební kulturu. Obec našeho formátu musí mít svůj reprezentační ples, který jsem ostatně občanům sliboval. Ten je již připravován na 17. února 2017 do sokolovny. Díky panu Vojtěchu Kohoutkovi, který ostatně má na starosti i repertoár na hodech, bude jedním z hostů plesu ve Štěpánově zpěvačka a moderátorka Heidy Janků se svou kapelou. Prostě kultura je důležitá. Nejen chlebem živ je člověk.

Rada obce je složená z koalice tří stran. Rada pracuje, koalice je tedy funkční. Čeho si však na komunikaci mezi jednotlivými členy ceníte nejvíce? / Čeho si na práci současné rady ceníte nejvíce?

Ano podařilo se sestavit koalici, které jde o budoucnost obce. A i tak Rada obce funguje. Jsou v ní osobnosti, které mají svůj názor a dovedou diskutovat. Nebojí se prezentovat svůj názor a především chtějí věci řešit, ne je odkládat. V osobě pana místostarosty mám zkušenost - zkušenost profesní, lidskou, životní. Člověka s nadhledem, který říká vše na rovinu, i když se mi to mnohdy nelíbí. Radní jako jsou Luděk Růžička, Dana Malasková i Marcela Vychodilová jsou zvoleni na správné místo. Každý máme svůj názor a nebojíme se jej mezi sebou prezentovat. To je to, čeho si cením, protože to není vůbec běžné. Ostatně jisté o tom také vím. Nemám rád pokyvování hlavou do očí a za dveřmi, na chodbách či po hospodách potom "diskutovat" co je špatně. To nejmenší, co mohu v tomto rozhovoru udělat, je jim všem poděkovat za jejich spolupráci. Stejně tak děkuji těm zastupitelům, kterým jde o rozvoj obce a připravují se řádně na jednání ve věcech obce na zastupitelstva.

Ptal jste se, co si na svých spolupracovnících cením? Takže cením si lidí, co se jen nevezou, ale mají snahu skutečně být úředníky na svých místech či zastupiteli s velkým "Z". Prostě spolupracovníků, co mají snahu pro obec odvádět víc než jen "pracovní dobu".

Vás, jako starostu, budou hodnotit občané při následujících komunálních volbách. Budete se znovu ucházet o post starosty? A mohlo by Vaše rozhodnutí něco změnit?

Odpověď malinko vezmu ze široka. Je fakt, že kdo si na tu pomyslnou první židli sedne, tak to vždy odnese. Lidé nerozlišují, jestli je silnice státní nebo obecní, jestli musíme vést zdlouhavá jednání na téma, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že je lze rozhodnout hned. Starosta může za volně pobíhajícího psa i za nevyvezené popelnice. Starosta přeci řekne a všechno se vyřeší. Z pohledu z venku, z pozice občana, je vše jednoduché, vše okamžitě řešitelné, vše černé nebo bílé. Vše, co se nepovede jde na hlavu starosty, vše co se povede, se bere jako samozřejmost. Takže by lidé měli hodnotit především to, co se podařilo v obci udělat a vidět za tím konkrétní lidi. Nejen starostu, radní, ale i zastupitele. Prostě ty, co své volební období pracovali, ne, co jej, v lepším případě, pouze odseděli, nepřipravené na jednání v zastupitelstvu. Takže ano, ať lidé hodnotí, kam se obec za mého vedení posune a kam se nám podaří dojít. A třeba si i srovnají naše volební období s předchozími obdobími. Zda se budu ucházet o post starosty? Ano, rád bych. Přeci když něco začnu, chci to i dokončit. Nejde něco dělat napůl. Jedno období je velice krátké na rozjednání a dokončení toho, co byste chtěli pro obec udělat. Ale záleží na voličích a také na tom, jak se povolební jednání a zájmy jednotlivců případně vyvinou. Ukázkou jsou poslední roky, kdy volba občanů není po volbách stejně respektována. A také je důležitý fakt, že o starostovi v našem volebním systému nerozhodují občané, ale zvolení zastupitelé. A co by mohlo změnit mé rozhodnutí jít dál v práci pro obec? Nevím. Jsou dny, kdy toho chcete nechat a dny, kdy se daří. Je to jako v životě, vždy je potřeba jít za svým cílem a nevzdát se. Na druhou stranu se mi mé starostování odrazilo na soukromí, rozpadem dlouholetého vztahu, na vztazích v rodině i mezi přáteli. Z pohledu starosty však mohu říci, že být v čele obce je obrovská odpovědnost, nesmíte počítat s nějakým vděkem, je to ale současně i možnost, jak být v centru a obci odevzat ze sebe to nejlepší bez postraních úmyslů. Jen tak obec může zase to nejlepší získat. Je fajn si říci: "Nebylo a není to zbytečné..."

Kdybyste měl tu zkušenost, jakou máte dnes, šel byste před dvěma lety do voleb?

Ano šel. Mám rád osobní výzvy. Výzva kandidovat na ustavujícím zastupitelstvu na post starosty taková výzva byla. Věřím, že rozhodnutí bylo správné. Daří se nám, byť vím, že se ani já ani vedení obce nemůžeme zavděčit všem. To je to, s čím jsem se ještě zcela nesrovnal. Zavděčit se všem prostě nejde. Když máte poctivé myšlení v prosazování hodnot pro obec a občany obce, nikoliv pro své osobní zájmy, je cesta správná a potom již výsledky přijdou sami. Ostatně v předchozím rozhovoru jsme řekl, že život je krátký, a pokud Vám život nabídne být starostou v obci, kde žijete, tak se taková životní nabídka neodmítá. Nelituji volby a upřímně si myslím, že se nejen mně, ale všem v koalici daří naší obec posouvat k k lepším zítřkům.

Nejste štěpánovským rodákem. Přirostla Vám obec a její občané k srdci?

Ano, jsem náplavou. Kdesi jsem četl, že s náplavou přichází zúrodnění země. Ve Štěpánově je hodně argument "ten či ten je náplava, my jsme rodáci" často zdůrazňován. Je to chyba. Všichni jsme občané Štěpánova. Nový občané přinášejí nové nápady, nové podněty, vidí to, co někteří v rámci "provozní" slepoty již nevidí, a to je přeci dobře. Jen obnovou, v jakém-koli smyslu slova, může obec vzkvétat.

Jsem rád, že jsem se do Štěpánova nastěhoval. Poznal jsem tu hodně upřímných a přátelských lidí. Našel jsem mezi nimi přátele a kde najdete přátele, tam je vám vždy dobře.

Na závěr tohoto rozhovoru mám návrh redakci. Přál bych si, aby tento rozhovor byl pouze začátkem. Od příštích čísel bych chtěl, aby se ke své práci i k tomu, jaký mají názor nejen na kondici obce, vyjádřili postupně všichni zastupitelé.