MOTIVAČNÍ MYŠLENKY DNE

Myšlenky dne, které nás v každodenním stresu přinutí zastavit se a zamyslet se.

                              Tvůj čas je na tomto světě omezený, tak s ním neplýtvej ...
            www.youtube.com/watch?v=dof-JtcyOT42019

Jsem vděčný za negativní lidi v mém životě. Oni mi totiž přesně ukazují, kým nechci být.

       Buďte vděční za všechny negativní lidi, které máte ve svém životě. Oni Vám totiž nejenom ukazují, kým nechcete být, ale zároveň vidíte, jaký kus cesty jste již sami prošli. Je to jako nastavené zrcadlo, jak se dá také žít.
       Já si také ohledně toho, co dělám, uvědomím, že je pořád, co dělat. Je tu velký počet lidí, kterým se dneska nelíbí, co dělám, ale za pár let s tím budou třeba s
ouhlasit. Nálada a energie ve společnosti se totiž postupně mění.
      Vždy ukazujte negativním lidem cestu na svém příkladu. Až Vás uvidí šťastné, moudřejší, usměvavé a spokojenější než kdy
předtím, přijdou se ptát sami, co se děje :).

A třeba místo svého negativismu budou sami přemýšlet, jak se mohou změnit.


Každý den dostaneme novou šanci na změnu našeho života.

      Někteří lidé často naříkají na události, které se jim v minulosti udály. Zabývají se jimi tak moc,
že zapomenou žít tím, co se odehrává nyní.. Pořád jen lamentují nad nějakými křivdami, a své myšlenky
nechají toulat stále na těch samých minulých situacích.
      To, jaký byl váš život včera, nemusí mít nic společného s tím,  jaký je dnes. Jediné, co tyto dva světy propojuje je vaše mysl, v ní si nosíte tu minulost neustále s sebou.

Našim jediným a opravdovým majetkem je čas.
Květa Fialová

     Lidé střádají a hromadí majetky, aniž by si mnohdy uvědomovali, že tím ryzím a opravdovým majetkem již dávno disponují.
     Času je dostatek a je vyměřen každému stejně. Všichni ho máme úplně stejně - 24 hodin denně. Nemůžeme ho přeskočit, urychlit nebo dokonce natáhnout. Je to nejspravedlivější jednotka, protože je neměnná, ale přesto nikdo z nás neví, kolik mu ho ještě zbývá. A nikdo tady nezůstane, každý z nás jednou odejde, a všechny ty majetky, peníze, auta, domy tady bude muset nechat.
     Přestože, je čas spravedlivá komodita, tak s ním každý neumí nakládat tak, jak by chtěl. Jsou lidé bohatí a chudí. Jsou lidé, kteří žijí v lásce k druhým a jiní žijí v nenávisti, přestože startovní čára byla u všech stejná.
     Naučme se ho využívat efektivně a v náš prospěch. Zdravě si ho užívejme, tak nejlépe jak umíme.Radujme se z maličkostí a buďme přítomni a vědomi. Buďme opravdu vděční za každý nový den,
který se probudíme.
Buďme vděční za každý den strávený v míru a v lásce.
     Odpoušťejme, a nechme odejít zbytečnou zášť.Buďme vděční za život, který nám byl dán,
protože to všechno jednou pomine a nic z toho,
co teď máme, není samozřejmost. 

JE TO DAR!