Nová propojka mezi obcí Liboš a místní částí Moravská Huzová

Jde o jeden z "předvolebních slibů". Tato projka je více než důležitá. Komunikace je ve špatném stavu a pro chodce, maminky s kočárky i cyklisty je společný provoz vozidle a chodců čím dál více nebezpečný. Proto jsem zahájil jednání k tomu, aby jsme se na tuto stavbu začali připravovat a pokud možno jí stihli zrealizovat v co nejkratším čase. 


NOVÝ VODOJEM PRO AGLOMERACI ŠTĚPÁNOV

Jde o projekt vodohospodářské společnosti VHS SITKA Šternberk, provozovatel vodovodu a TK v obci Štěpánov, ve které je obec podílníkem. Projekt optimaliztace dodávky kvalitnější pitnou vodou pro aglomeraci Štěpánov a Liboš se připravoval několik let. Průběžněse konaly kroky k jeho realizaci. V současné době jsou přípravy ve finále a chystá se realizace výstavby nového vodojemu v katastru M. Huzová, který zajistí optimalizaci a zvýší kvalitu dodávané vody pro naše občany.


STUDIE PARKU

U KOSTELE SV. BARBORY

BUDOUCNOST NS HRUŠKA


VIZE MOŽNÉ REKULTIVACE A BUDOUCNOSTI NEPŘIROZENĚ A UMĚLE NAROVNANÉHO TOKU OSKAVY

Pár nápadů, jak by mohl vypadat tok Oskavy po opětovném zmelandrování a úpravách. Vše nápady týmu studentů Mendlovy univerzity.