Adventní slovo starosty

13.12.2021

Vážení a milí spoluobčané,

neúprosný, ale spravedlivě plynoucí čas nás provedl adventními dny a po roce nás přivedl na práh Štědrého dne a Vánoc. Po roce budou svátky vánoční zase v netradičním pojetí, jelikož do nich zasahuje stále strašák coronaviru, ale hodnoty Vánoc zůstávají stejné. Je to symbol magických chvil přenášející se z generace na generaci. V duších se nám rozhostí krásný pocit, na stole zavoní kapr, či jiné dobroty a Štědrý večer přinese do srdcí pohodu a lásku. Více než jindy si uvědomujeme, co pro nás znamená rodina, zdraví, upřímné lidské slovo, podání pomocné ruky, úsměv, existence přátel a blízkých. Vánoce jsou o hodnotách zdánlivě běžných, ale o to vzácnějších. Hovoří o podstatě a smyslu existence lidského společenství. V mnohých z vás, občanů města Štěpánov, vidím onen základ pospolitosti, spolupráce, sounáležitosti a díky vám je Štěpánov dobrým místem pro život. Letošní rok nám opět ukázal naši odolnost, empatii a schopnost spolupracovat, abychom čelili šířící se nemoci. O to máme větší příležitost přemýšlet o tom, co je důležité, vážit si toho, co máme, a věřit v lepší časy. Velmi rád bych vyslovil uznání nejen lékařům a zdravotním sestrám, kteří ze sebe vydávají v této nelehké době to nejlepší, ale všem zaměstnancům služeb, firem i úřadům, kteří pracují bez oddechu pro to, aby se život nezastavil. Děkuji všem, se kterými poslední roky mám, nejen já, tu čest spolupracovat a oni mají chuť spolupracovat s námi na zlepšování podmínek pro život v našem městě.

Drazí spoluobčané, dovoluji si využít této příležitosti a rád bych vám a vašim rodinám popřál jménem svým i jménem pana místostarosty Luďka Růžičky radostné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodiny a těch, na kterých Vám nejvíce záleží. Vzpomeňme i na naše blízké, kteří jsou někde daleko, nebo si v tichosti připomínáme ty, kteří již bohužel nejsou mezi námi. Přeji Vám do nového roku 2022 hlavně pevné zdraví, štěstí, porozumění a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Nechť je pro nás všechny nadcházející rok rokem šťastným.