Cyklochodník přes Oskavu do Benátek

28.01.2022

V předchozích letech jsme dodělali nové osvětlení stávajícího cyklochodníku od budoucího kruhového objezdu k Benátkám. Dluh, který mají občané Benátek v soucislosti s "nedodělaným" cyklochodníkem až k točně v MČ Benátky jsme řešili předchozí dva roky. I tento projekt byl složitý řešením různých a zásadních přeložek inženýrských sítí i z pohledu samotného řešení stavby, která byla opakovaně konzultována i s amjiteli pozemků za mostem. V místě hranic pozemků se plánovaná stavba dotýkám jejich pozemků a bylo potřeba s nimi jednat o podmínkách stavby. Po získání jejich souhlasu byl projekt rozpracován a v listopadu 2021 předán k realizaci. Stavební povolení je již vydané. I o této stavbě bude rozhodovat nejen situace na trhu a s rozpočtem, ale i rozhodnutí o případné dotaci na stavbu.