Cyklostezka dostává zelenou

07.07.2019

Ve středu 31. 7. 2019 jsme jednali s primátorem Olomouce panem Miroslavem Žbánkem. Toho jsme informovali o spolupráci Mikroregionu Šternbersko a obce Štěpánov, Bohuňovice a Štarnov o průběhu příprav nové trasy cyklostezky. Apelovali jsme na Město Olomouc o spolupráci. Předpokládaná trasa podél tratě se dotkne několika cyklostezek s krajským významem. Především na trase Olomouc - Štěpánov vzniknou dvě významné křižovatky cyklostezek s cyklostezkou "Hvězdná" smer Šternberk a dále na Štarnov a Bohuňovice.

Hanácký večerník 4. 8. 2019 vydal tento článek, resp. tiskovou zprávu:

Dobrá zpráva pro cyklisty! Olomouc, Štěpánov a zástupci mikroregionu Šternbersko se dohodli na spolupráci při budování cyklostezky do Štěpánova. Trasa by měla vést podél hlavní železniční trati z Olomouce na Českou Třebovou a Prahu. K dohodě přispělo setkání na olomoucké radnici.

"Je to důležitý posun, který má cyklistům zlepšit dostupnost nejen na trase z Olomouce do Štěpánova, ale ve výsledku propojit s městem mikroregion Bystřička a oblast Litovelského Pomoraví. Propojení dlouhodobě chybí a cyklisté na trase za současné situace nebezpečně riskují zejména při překonávání hlavní železniční trati na Prahu," uvedl primátor Žbánek.

Trasa, která by v Olomouci vedla z městských částí Chválkovice a Pavlovičky, by ve finále propojila obce Bystrovany, Velká Bystřice a Bukovany a zároveň i Chomoutov s oblastí Litovelského Pomoraví. "Cyklostezka má pro Štěpánov klíčový význam, a to nejen kvůli dojíždění lidí do práce na kole. Považujeme ji za naši nejdůležitější strategickou investici. Na katastru obce totiž leží více než 4/3 délky celé trasy," popsal starosta Štěpánova Jiří Šindler. "Vybudování cyklostezky z Černovíra do Štěpánova podél železniční trati předpokládáme v roce 2023, resp. 2024," dodal.

"K pozitivnímu posunu v jednáních přispěl vstřícný přístup Správy železniční dopravní cesty při plánovaném budování cyklostezek v ochranném pásmu železnice a rozhodnutí o provedení oprav propustků v místech Trusovického potoka a Grygavy za souhlasu Povodí Moravy," upřesnil za město Olomouc cyklokoordinátor Stanislav Losert. SŽDC v současné době trasu projektuje tak, aby pod železnicí mohli projít chodci a projet cyklisté a skončilo nebezpečné riskování cyklistů a chodců při překonávání železniční trati.

V souvislosti s vybudováním této širší sítě cyklotras bude nutné provést i menší dílčí úpravy a investice jako je vybudování lávky pro chodce a cyklisty přes Sitku na trase Hromův dub - Chomoutov - Štěpánov, na kterou je již vydáno stavební povolení. "K vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes Sitku by mohlo dojít již v příštím roce 2020. K vybudování přejezdu pro cyklisty přes silnici ve Chválkovicích je třeba zadat zpracování dokumentace pro stavební povolení," upřesnil investiční náměstek primátora Martin Major.

K vybudování podchodů pod železnicí by mohla Správa železniční dopravní cesty přikročit v roce 2021 nebo 2022. Stavba předpokládá spoluúčast mikroregionu Šternbersko, města Olomouce a obce Štěpánov. Všechny zainteresované obce na svých katastrech vybudují předpolí nových propustků s napojením na cyklostezky.