Nádražní ulice

19.10.2021

Ač měl Štěpánov v předchozích volebních obdobích v čele starosty, kteří měli velmi blízko k armádě ČR, nepodařila dotáhnout ani připravovaná výstavba tělocvičny a ani rozpracovaný projekt rekonstrukce ul. Nádražní. Bohužel z důvodu neaktuálnosti a zastaralosti původního projektu rekonstrukce ul. Nádražní bylo nejprve nutno řešit jeho aktuálnost. K tomu bylo potřeba ale nejprve jednat s AČR, zda vůbec projekt připravovat a zda na jeho realizaci bude armáda ochotna participovat. Proto jsme v letech 2016-2018 jednali nejprve se správou majetku AČR a následně s ministry obrany Stropnickým a Metnarem, kteří ústně deklarovali ochotu se podílet na pro armádu tak strategické logistické komunikaci, kterou Nádražní ul. pro AČR je. V průběhu roku 2019 jsme spolupracovali na přípravě deklarace o spolupráci, kterou jsme společně s panem místostarosto u a s náměstkyní ministra obrany v únoru 2020 podepsali. Od té chvíle jsme dostali "zelenou" a mohli nechat aktualizovat celý projekt "Nádražní". V říjnu 2021 jsme na deklaraci navázali jednáním na GŠ a MO s cílem konkrétně jednat o formě financování a předpokladu realizace stavby. Jednali jsme s paní ekonomickou náměstkyní ministra, náměstkyní pro řízení sekce pro nakládání s majetkem a ředitelem sekce logistiky. V současné chvíli máme připraven projekt, probíhá stevební řízení a v nejbližších měsích se opaět s armádou spojíme, abychom začali jednat o technických podmínkách stavby.

ministr obrany L. Metnar ve Štěpánově

podpis deklarace v únoru 2020

... jedeme podepsat deklaraci s AČR o spolupráci Štěpánova a Armády ČR

 jednání na MO v Praze