Hrdost a vlastenectví

01.10.2021

Měsíce září a říjen jsou dva po sobě jdoucí měsíce, kdy bychom měli v sobě vzbudit vlasteneckou hrdost. Ve Štěpánově si tento rok připomínáme historicky první zmínky o našich obcích. O tom jsme se již zmínili. Tak si malý soukromý kvíz doplňte doma sami a čísla 880, 820, 745, 725 si přiřaďte k našim obcím. První zmínky o našich obcích jsme si v září připomenuli víkendovými akcemi v září. V září si připomínáme Den české státnosti a v říjnu pak Den vzniku samostatného Československa. V kalendáři na svátek Václava připadá Den české státnosti, který vzdává hold patronu české země sv. Václavu. Historie bývá často sporná, to se týká i poznatků o životě sv. Václava. Rozdílnost faktů se projevila také v roce 2000, kdy se na politické půdě řešilo, zda uzákonit Den České státnosti právě na svátek sv. Václava. Politikům vadil například fakt, že je s tímto dnem spojována vražda, jedná se o církevní svátek nebo dokonce je Václavu přisuzována nálepka středověkého kolaboranta. Historie říká, že byl Václav vzorem křesťanského panovníka a velmi tak rozvinul víru v zemi. Václav byl prý osvětovým, vlídným a morálním panovníkem, který si však i uměl prosadit své. Svá území chránil i za pomoci císaře Svaté říše římské Jindřicha Ptáčníka. Tomu platil daň za mír (tzv. tribut pacis). Kníže Václav byl podle historiků údajně zavražděn svým bratrem a jeho družinou 28. září ve Staré Boleslavi. Václav patří vedle Cyrila a Metoděje a svatého Prokopa k jednomu z nejvýznamnějších šiřitelů křesťanství v Čechách.

No a 28. říjen byl před 103 roky dnem, kdy se našim předkům naplnil sen o svobodě a samostatnosti. Svobodu se jim podařilo vybojovat na francouzské frontě I. světové války u Arrasu či Vouziers, na italské frontě u Roveretta či u Ruského Zborova. Štefánik, Kramář či členové Sokola československého se stali symboly nového československého státu. Štěpánov má tu čest, že může vzdát hold i jednomu z takzvané pětky mužů 28. října 2018. Tomáš Garrigue Masaryk o tomto muži řekl, že v něm našel při budování nové republiky a demokracie spolutvůrce loajálního a dovedného. Byl jím Antonín Švehla. Bysta tohoto státníka a někdejšího premiéra Československa je, i přes snahu o její další záhadné zmizení na konci jednoho volebního období, významnou kulturní památkou Štěpánova, která je umístěna v kanceláři starosty města. Ostatně tato bysta je záhadami také obestřena. Nejrpve byla součástí podstavce v parku ve Štěpánově, odkud byla za války sňata a zachráněna před válečným roztavením pro zbrojní účely. Během války byl ukryta v Praze, odkud byla po válce přivezena zpět a uschována v trezoru místní Družstevní záložny. Ale odtud záhadně mizí, aby se po letech stejně záhadně objevila zakopaná na soukromé zahradě. Díky překotnému běhu dějin naší republiky se celistvost Československa do dnešních dní nezachovala. A i když lidská paměť je ošemetná věc, rychle zapomíná a to nejen v dějinném kontextu, přesto 28. říjen je a zůstává součástí našich národních dějin, historie našich předků a proto je naší občanskou i ryze lidskou povinností se k němu každoročně s úctou vracet.

Nesmíme zapomenout na ty, kteří svůj život položili na oltář základů svobody a demokracie, která dala základ nejen Československé republice, ale i dnešní České republice. Možná se na závěr hodí slova TGM "Všichni se musíme vždycky a za všech okolností řídit příkazem našich předků, jejž čteme tam na té vlajce na hradě: Pravda vítězí!". Která v roce 1990 první polistopadový president, Václav Havel, povýšil filozofickými slovy "Pravda a láska vítězí, nad lží a nenávistí."

Proto buďme hrdí na naší historii, nebuďme apatičtí a buďme optimističtí v pohledu do budoucnosti nejen země české, ale i našeho domova - Štěpánova.