Rekonstrukce chodníků ve Štěpánově

27.01.2022

V předchozích téměř dvou a půl letech se zpracovával rozsáhlý projekt rekonstrukce chodníků ve Štěpánově. Po celé délce hlavní silnice - Březecká ul., Dolní ul. Horní ul..

Projektování bylo složité s ohledem na okolnosti výskytu všech inženýrských sítí, které ve velké části vedou pod chodníky. Projekt řeší rekonstrukci chodníků okolo hlavního tahu přes město Štěpánov, tedy v okolí ul. Březecká, Dolní a Horní. S ohledem na rozsah prací i nákladovost celé stavby je projekt je rozdělen na etapy. V roce 2022 budeme žádat o dotace týkající se etapy "centrum města - od kina po Salvii". V této části mimo rekonstruovaných úseků chodníků, které jsou doposud v původním stavu vznknou nové autubosové zastávky u NS Hruška a u základní školy, nový bezpečný přechod, nové vjezdy a parkovací zálivy, kde to prostor umožní. Také vznikne několik zelených ploch, opět v omezeném objemu s ohledem na prostor. Stavební povolení na stavbu je vydáno a pokud dotaci získáme, stavba by byla ještě tento rok zahájena.

výřez projektu s novými zastávkami u ZŠ a novými parkovacími zalivy

výřez projektu se situací u nového BD na ul. Dolní  s novými parkovacími zálivy.

výřez situace na ul Dolní - zastávky u Salvie.