Městská policie Štěpánov - dotace na mimořádné odměny

01.10.2021

Podpora mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních a městských policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19 v letech 2020 a 2021, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii. Dotace ve výši 25.000- Kč