Návrh úpravy chodníku a prostoru okolo kaple v Březcích - studie, projekt a realizace 

10.01.2022

Jedním z plánovaných projektů k realizaci v roce 2022 je i rekonstrukce chodníku od točny ke kapli v Březcích. Tento projekt by dále řešil revitalizaci prostoru okolo kaple. Rovněž by řešil novou dopravní úpravu silnice, která by se v místě kaple zúžila, čímž by přispěla ke zklidnění dopravy. Celý prostor by tak získal novou sídelní formu.

Šlo by o další možnou investici v MČ. Je mi známo, že by někteří občané uvítali nový společenský dům v Březcích. Bohužel takový projekt, s ohledem na rozpočet města i s ohledem na neexistenci pozemku v majetku města, kde by mohl stát v souladu s územním plánem, nyní nelze realizovat.

Myšlenka a studie byla předem projednávána s majitely dotčených parcel v okolí kaple, kdy město projevilo zájem o odkup části pozemku okolo kaple, kde by mohl být veden nový chodník dále od vozovky, umožníl by přístup k nemovisti kaple pro případné opravy a navazoval by na nově upravený prostor před kaplí. Na této variantě jsme se s majitelem pozemku neshodli.

V rámci rozpočtu zastupitelé schválili a vyčlenili pro MČ Březce, pro realizaci tohoto záměru na rok 2022 finanční prostředky v rozpočtu města.

Byly navrženy pracovní varianty možného řešení, se kterými nyní budeme pracovat a konzultovat je dále. Rovněž se počítá s tím, že byť bohužel osadní výbor v Březcích zanikl, bude konzultováno s bývalými členy OV i zastupiteli za Březce.

Nyní bude připravována varianta, která by mohla být realizována.