Nádražní

28.01.2022

Tento projekt zcela jistě není akcí pro rok 2022. Nicméně za poslední roky, když se to nepodařilo těm, kteří jako starostové měli sakra blízko k armádě, jsme jej dotáhli k branám realizace. V roce 2020 jsme podepsali deklaraci o spolupráci Štěpánova a AČR, která řeší tuto ulici jako strategickou zásobovací komunikaci pro AČR. V roce 2021 se připravoval projekt rekonstrukce ulice, kde se vyšlo vstříc armádě se zatížitelností komunikace. Na konci roku 2021 jsme opět jednali v Praze a hledali konkrétní možnosti financování a především stanovisko k plánu realizace. Projekt je již nyní připraven, bude zahájeno stavební řízení a nás opět čeká schůzká s ředitelem sekce logistiky GŠ AČR. Věřím, že během roku bude projekt připraven i se stavebním povolení k realizaci a budeme i na tuto stavbu moci požádat o dotace. Projekt mimochodem neřeší pouze komunikaci, ale i přilehlý chodník. Dle projektu bude komunikace mírně zúžená, vznikne po její celé délce parkovací pruh i místa se zelení. Také řeší prvky pro realizaci plánované "zony 30" v celém prostoru Nádražní ul., Sídliště, nadjezové ul. a ul. Nové. Mimochodem i ulice nová dostane konečně jasný obrys realizace. V lednu bude představena studie, následně bude konzultována s místními občany a bude objednán projekt stavby.