Naši nový ukrajinští spoluobčané prošli povinnou registrací

08.03.2022

Dnes v noci mezi 01h - 03,30h jsme s naší ukrajinskou rodinou prošli potřebné kroky k evidenci a registraci. Bylo nám doporučeno, že KACPU (Krajské asistenční entrum pomoci Ukrajině), které sídlí v kasárnách na ul. 1.Máje v Olomouci funguje 24h denně a je lepší vše absolvovat v noci, kdy je vše rychlejší.

Prošli jsme přes fotografa, evidenci, pasovou službou, vízama, pohovorem s psycholegem a vše jsme měli zdárně za sebou asi po 3 hodinách. Během dne v centru funguje i Úřad práce, který v noci přepážku neprovozuje. Dnes jsem ale již jednal s vedením ÚP v Olomouci a zařídil i zde vše potřebné.

Zítra společně projdeme i tímto martýriem. A zase budou mít trochu toho tolik potřebného klidu a soukromí.

Nutno poděkovat všem policistům, celníkům, překladatelům, dobrovolníkům a lékařům, kteří v noci na KACPU sloužili. Byli milí a trpělivý.