OTEVŘENÍ VÝPRAVNÍ BUDOVY ČD PO LETECH CHÁTRÁNÍ

21.09.2017
Včera jsme po téměř třech letech vyjednávání a proseb získali pro obec a především pro spolky nové prostory v budově nádraží. Na své nové působiště se tak mohou těšit Poštolky nebo kreativní kroužek.

Byl jsem osloven pronést pár slov, tak jsem shrnul tyto tři roky takto.
" Jsem rád, že jsme se dnes, po téměř třech letech proseb, žádostí a vyřizování, sešli před jednou z nejhezčích budov u nás ve Štěpánově a jednou z architektonicky nejkrásnějších nádražních budov v republice. Byla veliká škoda, že z venku vypadala tato budova výstavně a zevnitř ještě donedávna chátrala.
O roku 2014 jsme malými krůčky šli k dnešnímu cíli. Vy, občané Štěpánova, jste byli Ti, co volali po znovu otevření uzavřené čekárny. Po téměř dvou letech, kdy se řešili majetkové převody uvnitř Českých drah, se podařilo čekárnu otevřít a společně s provozovatelem zdejší čistírny zajistit její provoz. Potom se vám i mne nelíbil stav podchodu jako vstupní brány cestovatelů vlakem do naší obce. Díky podpoře a spolupráci vedení a zaměstnanců SŽDC jsme docílili toho, že byl podchod vymalován a mohli jsme uspořádat akci jeho vymalování. Do té se zapojili nejmenší děti z MŠ ve Štěpánově, Klubu rodičů s dětmi v čele s paní Žitníkovou a žáci ze základní školy. Škoda, že se akce nesetkala se zájmem u občanů. Bohužel dnes vidíte že ruce méně inteligentních spoluobčanů a nenechavců i tuto jejich snahu maří a ničí kresby a dílo někoho jiného. Proto opět ve spolupráci s SŽDC chystáme další kroky, které snad již povedou k zútulnění i této části železniční stanice ve Štěpánově.
V roce 2016 s SŽDC a následně s vedením SON jsme otevřeli téma budovy nádraží. Vadilo mi, že je tak krásná budova uzavřena, neprovozována a zdevastována. Vidíte, že i tato snaha o změnu padla na úrodnou půdu. Jsem rád, že i prosby našich spolků, kroužků, které léta žádali obec o prostory pro svou činnost, se konečně dočkají prostor, které budou pouze pro ně a nebudou se muset o prostor dělit. Nicméně nechceme usnout ve snahách a nyní jednáme s Českými drahami o využití pozemků okolo nádraží pro potřeby obce a jejich podnikatelů. Rovněž bychom chtěli najít finanční prostředky zvelebování vstupu do obce, ať jde o park okolo kostela sv. Barbory či zelenou plochu zde před nádražím.
Na závěr ale musím konstatovat, že všichni řečníci jsou tímto počinem potěšeni a děkují, avšak léta jsem jednal s konkrétními lidmi a tak mi dovolte, pane hejtmane a páni náměstci, poděkovat právě jim.
Panu Mgr. Milanu Ferancovi, náměstku ministra dopravy, který mi pomohl radou a podporou v mých snahách,
řediteli správy osobních nádraží ing. Gabrielu Jursovi a řediteli oblastního ředitelství správy železniční a dopravní cesty ing. Ladislavu Kašparovi za trpělivost k našim požadavkům a za to, že dokázali naše prosby, podněty a žádosti realizovat a především bych chtěl poděkovat ing. Jiřímu Cigánkovi ze Štěpánova, pracovníkovi SŽDC za jeho spolupráci a mnohým dalším, kteří se na opravách nádraží podíleli a budou podílet.
Je mnoho prázdných, uzavřených a nevyužívaných nádraží a tak přeji všem ostatním starostům, aby se nebáli ozvat a setkali se stejnou ochotou a snahou něco změnit a především spoluprací obce a státu, jak se to podařilo u nás.