Pošta Partner

11.01.2020

Před malou chvílí jsem měl jednání se zástupcem České pošty odpovědným za pobočkovou síť. Hlavním tématem byl Projekt Pošta PARTNER a jeho zavádění na obcích. Zásadní informace je, že Česká pošta v horizontu několika let neuvažuje o zavádění tohoto projektu do naší obce, resp. obcí našeho typu. Nicméně po přípravě na dnešní jednání a po velmi přínosné diskuzi, nemám na toto téma apriori negativní názor a postoj. Každá případná změna může být novým impulsem jak pro službu, tak pro lidi, kteří ji poskytují a může vést k jinému stylu, efektivitě, iniciativě a celkově by se dala dělat lépe. Ale jak říkám, tento projekt není pro obec Štěpánov aktuální.