Předvolební kampaň 2018 - pohled zpět AD I.

10.09.2018

Pane Přidale, v zářijovém čísle jsem si se zájmem přečetl článek o historii varhan v kostele sv. Vavřince. Velmi působivě poskládaná slova mne zaujala i ve chvíli, kdy se zmiňujete kolik oprava varhan stála a jak zanedbatelně obec Štěpánov přispěla. Zase pravda jen tak na půl.

Mluvit o zanedbatelné částce v souvislosti s dobrovolným vstupným od občanů Štěpánova je přinejmenším nevhodné a ponižující, pane Přidale. Tato, jak píšete zanedbatelná částka, nebyla jediná, to jste ale opominul ve svém článku zmínit. Opomenul jste výrazně napsat, že se obec podílela, v minulém období , mimořádnou dotací v řádech statisíců Kč. Nemluvě o spolupráci okolo dotačních administrací. Nemluvě o letité starosti o hřbitov, kterou církev odmítla.

Dále mne zarazilo, že tak obsáhlý článek nezmiňuje, z jakých prostředků bude varhaní koncert koncert hrazen. Stále mluvíte o samochvále ze strany obce, ale ono je opravdu co chválit. Nicméně v případě Kruhu přátel hudby ve Štěpánově je třeba zmínit, že je to obec, která hradí koncerty vážné hudby a nejste to vy ani nikdo jiný, kdo by se snažil hledat sponzory pro tuto kulturní činnost, aby tak pomohl naplňovat příjmovou stránku rozpočtu obce.  Ostatně to je to, o čem mnohdy píši. Nejen ve Štěpánově byly předchozí roky vychováni lidé k tomu natáhnout ruku a očekávat co od obce zadarmo dostanou, aniž by museli na oplátku pro obec něco udělat.

Možná by stálo za to zmínit Vaše jednání se mnou, kdy jste mne žádal o možnosti financování tohoto koncertu nad rámec koncertního plánu. To už se ale do "krámu" předvolebního boje KDU-ČSL moc nehodilo. Na tento koncert již v rozpočtu finanční prostředky KPH neměl. Osobně jsem Vám navrhl, že tento koncert uhradím z rozpočtu starosty na reprezentaci obce. Tedy mimo Váš rozpočet.

Proč jste se tak vehementně třeba nerozepsal i o dalším koncertu, který KPH nemá v plánu koncertu. Koncert Václava Hudečka. Možná by stálo za to zmínit, že ten "nenáviděný" starosta je Vám dobrý na to, aby sehnal sponzory pro tento koncert, aby se mohl konat a daří se mu to.