Spolupráce Štěpánova s VUT Brno, katedrou architektury

07.02.2022

Ve Štěpánově máme stále místa, která vybízejí k setkávání lidí, sdílení myšlenek nebo jen v tichosti působí na obyvatele, kteří zde spočinou. Potenciál pro jejich zvelebení je obrovský. Starosta města Jiří Šindler, zastupitel města Pavel Marek a zástupci Fakulty architektury VUT v Brně v čele s proděkanem fakulty se dohodli na hlubší a dlouhodobější spolupráci v oblasti architektonických studií, návrhů a realizací.

Mottem spolupráce je "Probuzení prostoru" a vyšším cílem souvisejícím s vytipovanými místy a tématy je mezigenerační setkávání názorů, vizí a představ. Pohled budoucích architektů, jejich seznámení s místem, historií Štěpánova, výstupy z debat s místními občany, nezaujatý názor na místo samé či generační nadhled může přinést Štěpánovu originální řešení pohledem mladé generace, s moderními a přitom funkčními prvky. Podobně jsme v minulosti spolupracovali při návrhu úpravy toku Oskavy s Mendlovou univerzitou. I s těmito návrhy nadále pracujeme a v rámci vizí uvažujeme společně s Povodím Moravy a jejich realizaci. Výstupem této spolupráce budou nejen prvotní architektonické studie, ale spolupráce může být dále rozvíjena i v rámci následné projekční i realizační části. Výsledky spolupráci bychom chtěli prezentovat i štěpánovským občanům, kteří mají zájem o své město a jeho budoucnost a to formou workshopů, výstav prací i prezentací studentský návrhů.

V tuto chvíli jsme pro spolupráci vytipovali tato místa:

Prostor v centru města mezi kostelem sv. Vavřince - hřbitovem - základní školou a nové lávky přes Oskavu přímo nabízí řadu propojení. Především je to spojovací prvek plánované nové lávky přes Oskavu. Dále prostor okolo dětského hřiště, základní školy, kostela a hřbitova vybízí k filozoficko-architektonickým myšlenkám. Myšlenka nenásilného propojení "dětského smíchu, dětství, stáří a smrti" do uceleného prostoru spícího od 30. let minulého století včetně komplexního návrh realizace nového vzezření, spojovacích prvků, chodníku, výsadby atd. Farní "Zahrada TICHA", o které již několik let sníme, po letech nespolupráce Štěpánova a církve, které se prolomilo a zasedli jsme ke společnému stolu, může být další bodem společné chuti zvelebovat Štěpánov. Přestárlý farní ovocný sad vybízí k revitalizaci ve smyslu "zahrady ticha a vzpomínek". Ve farní zahradě by mohly být instalovány vzpomínkové tabule s životním příběhem Kardinála Františka Tomáška s důrazem na jeho působení ve Štěpánově. Realizace revitalizace farní zahrady by mohla, v případě zájmu farnosti být realizována v letech 2023-2024. Rozšíření hřbitova - kolumbárium. Místo rozjímání a vzpomínek. Rovněž téma, které bylo podmíněno spoluprací farnosti s městem. Úprava a rozšíření hřbitova je nutností. Nový prostor kolumbária, prostoru pro posezení pozůstalých, místa vzpomínání i místa spojení dětské hravosti s poslední etapou života je výzvou do nejbližších let. Místní část Březce - náměstíčko. Tématem prací může být i revitalizace prostoru náměstí v místní části Březce. Revitalizace prostoru by navazovala na plánovanou realizaci úpravy okolí kaple a s tím spojené úpravy přilehlé komunikace, která by měla proběhnout v tomto a příštím roce. Ve Štěpánově je jistě více lokalit a výzev, např. zástavba RD "Za hřištěm" a "Novoveská", plán rekreační a procházkové zóny na ulici Pravoslavná, revitalizace parku s pomníkem se sochou T.G.M. atd. Pokud by kdokoli z občanů vnímal i jiná místa, která by byla vhodná k využití a revitalizaci, je možno kontaktovat vedení města a tato témata otevřít.

Jak je patrné, tak míst, která by si v rámci Štěpánova zasloužila pozornost, by bylo víc. Z tohoto důvodu se dlouhodobější spolupráce mezi městem Štěpánov a Fakultou architektury VUT v Brně jeví jako smysluplná. Doufám, že budoucí spolupráce splní očekávání a mnohé nápady dojdou i do stádia realizace za spokojenosti nejen místních občanů ale i návštěvníků našeho města.

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta města

Ing. Pavel Marek, Ph.D, zastupitel Štěpánova