Stav silnic M. Huzová a okolí

09.04.2019

Vše odstartoval z mé strany poměrně rozlobený dopis, který ale vyvolal zájem věc řešit. Splnil tedy to, co jsme si přál. Nejen o věci mluvit, ale hledat řešení.

Poslal jsem jej panu náměstkovi pro dopravu hejtamana Olomouckého kraje s tímto textem:

Vážený pane náměstku,

léta jsou silnice v katastru obce Štěpánov využívány řidiči k zrychlení dopravní dostupnosti mezi městem Šternberk a Olomouc a opačně. Důvodem je každodenní vysoká dopravní zatíženost silnice č. 46, SSOK, resp. Olomoucký kraj využívá komunikace v katastru obce při případných opravách, uzavírkách, při nehodách na této komunikaci jako objízdné trasy. Tímto nadměrným a neúnosným zatížením došlo k poškození povrchu vozovek silnic č. 44615, 44616 a 4476 vedoucí přes obec Štěpánov. Objízdné trasy sice umožní kompletní rekonstrukce jiných komunikací, ale bohužel na úkor zmiňovaných silnic.

Již v roce 2015, na našem společném jednání, jsem Vás informoval o havarijním stavu vozovky, která protíná místní část obce Štěpánov, Moravskou Huzovou. I zde jsem argumentoval častými objízdnými trasami vedoucí po této komunikaci. Bylo mi přislíbeno, že komunikace bude zahrnuta do střednědobého plánu investic SSOK k rekonstrukci. Bohužel nahlédnutím do plánu investic SSOK není ani tato komunikace, ani ostatní jmenované v tomto plánu uvedeny.

V roce 2018 byly komunikace uvedených silnic opět využity pro vedení objízdné trasy při uzavírce silnice č. 46 a především při uzavírce silnice č. 4468, která bude pokračovat i roce 2019, K této přibude uzavírka silnice č. 447 a opět povedou objízdné trasy přes obec Štěpánov. Předpokládal bych tedy, že pokud tyto komunikace poslouží ke kompletní rekonstrukci tak významné silnice, kterou je silnice č. 447, bude následně přihlédnuto i k rekonstrukci silnic, které po celá léta slouží jako objízdné trasy či jako "náhradní trasy" při dopravním zatížení silnice č. 46.

V roce 2016 jsme si nechali zpracovat zadokumentování stavu komunikací před vedením objízdných tras, následně v roce 2019 i stav po vedení objízdné trasy v roce 2018. Nyní čeká silnice další využití pro objízdnou trasu, byť svým technickým stavem není, dle mého názoru, již k tomuto účelu způsobilá /na mnoha místech jsou nebezpečné výtluky, krajnice je porušená, v některých místech není místo na vyhnutí pro dvě protijedoucí vozidla .../ a je pro řidiče spíše nebezpečná.

Pane náměstku, prosím o sdělení, zda a kdy projdou uvedené silnice rekonstrukcí, nikoli pouze alibistickým uvedením do původního stavu, po skončení objížděk.

S pozdravem

Jiří Šindler

V úterý do obce přijel pan náměstek spolu s vedoucím odboru dopravy a ředitelem SSOK. Na místě samém, jsme hledali možnosti, jak opravit rozbyté silnice v našem katastru. K jednání jsme přizvali i pana starostu a paní místostarostku z Liboše. Postupně jsme řešili průtah obcí Liboš a průtah místní části Mor. Huzová. Ty by, podle slov přítomných, měly být prioritou oprav. V tomto roce OK provede komplexní diagnostiku silnic 2. a 3. tříd a měly by tak být zjištěna data o následném způsobu oprav silnici. To je případ těchto dvou úseků. Po zjištění dat z diagnostiky budeme dále pokračovat v jednání o provedení a formě oprav. Také jsme navrhli spolupráci, především v místní části Mor. Huzová, kde bychom chtěli bezohledu na termín opravy silnice realizovat prvotně nové zálivy u MŠ a autobusových zastávek. Podobnou spolupráci jsme navrhli při opravě silnice v místní části Benátky, kde bychom chtěli navázat na připravovaný projekt pokračování sttezky od Březců púřes most k točně v Benátkách a dále podél silnice směr Mor. Huzová. Samozřejmě sme se s panem náměstkem i panem ředitelem projeli po spojovacích komunikacích mezi Liboší, Mor. Huzovou a Stádlem a mezi Benátkami. Zde jsme dostali jednoznančné stanovisko, že z finančních důvodů nelze v tuto chvilí stanovit termíny jejich komplexních oprav. Nicméně po provedené diagnostice na toto jednání navážeme. Také jsme nadnesli vizi nové propojky mezi Liboší a Mor. Huzovou, kde bychom podle přítomných, pravděpodobně našli společnou řeč.