Světoznámý architekt autorem kostela ve Štěpánově

11.03.2021

Friedrich von Schmidt

Osobnost architekta Friedricha von Schmidta je známá nejen v Rakousku a Německu, ale významně i u nás, včetně naší obce. Jde o jednoho z nejvýznamnějších architektů novogotického stylu.

Minulý měsíc jsem v Děčíně náhodou objevil další architektonický skvost novogotiky, jejímž autorem Friedrich von Schmidt, architekt i našeho kostela sv. Barbory. Uprostřed lesoparku nad městem Děčín stojí Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého.

Původní barokní kaple byla postavena již roku 1723. Roku 1822 získal stavbu rod Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. V letech 1870-1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935. Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů. Ty si nakonec vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. Také barokní sochy musely být z ohradní zdi přemístěny do interiéru. V roce 1998 byla v kapli instalována expozice k dějinám objektu. Od června 2008 kaple spadá do správy Zámku Děčín.

Jak jsem již zmínil, architektem této stavby byl významný rakouský architekt, baron Friedrich von Schmidt. Vzhledem k tomu, že své stopy zanechal i u nás ve Štěpánově ve formě nádherné stavby kostela sv. Barbory, bylo by dobře říci si k němu pár slov. Fridrich von Schmidt se narodil v roce 1825 a zemřel roku 1891 ve Vídni. Vyučil se kameníkem a vystudoval Univerzitu ve Sttutgartu. Byl profesorem Akademie výtvarných umění a ředitelem architektonické školy ve Vídni. V roce 1886 byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen titul baron. V letech 1866 až 1870 byl členem městské rady ve Vídni a od roku 1889 členem horní komory.

Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří několik kostelů a významných budov ve Vídni včetně vídeňské radnice, katedrály ve Vaduzu, katedrály v Pesci, Schwarzenberská hrobky v Třeboni, zámku Runkelstein, hradu Karlštejn či nespočet kostelů a kaplí v Rakousku, Německu, ale i celé Evropě.

Myslím, že můžeme být pouze hrdí na to, že se přes rodinu barona Kleina, majitele slévárny ve Štěpánově do naší obce dostal a zanechal v ní svou architektonickou stopu.

Mimochodem v tomto roce již máme rezervováno téměř 30 termínů pro svatby v kostele sv. Barbory. Právě probíhá rekonstrukce a úprava prostor před kostelem, které budou předlážděny dlažební kostkou.

Jiří Šindler

Thunovská kaple sv. Jana Nepomouckého v Děčíně

kostel sv. Barbory ve Štěpánově

Schwarzenberská hrobka

Radnice ve Vídni