ul. Nádražní už má připravený nový projekt

16.05.2022

Vedení města se za posledních 6 let podařilo to, k čemu měli předchozí starostové velice blízko, coby zaměstnanci AČR, ale k nápravě nedošlo. Zahájili jsme jednání s AČR, pozvali několik ministrů obrany na místo samé, dojednali podmínky spolupráce a uzavřeli s armádou dohodu - deklaraci o spolupráci na opravě ul. Nádražní. Dnes jsme převzali aktualizovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Nádražní. Zároveň byla podána žádost o stavební povolení. S rozpočtem stavby nyní opět budeme jednat s AČR. Pro příští volební období tak budou podklady ke stavbě plně připravené k realizaci opravy. Bude tak záležet nejen na aktivitě vedení města po volbách,jak dál bude tato investice směřovat k realizaci.