V neděli jsme ubytovali ve Štěpánově první rodinu z Ukrajiny

07.03.2022

Více jak 14 dní vedení města řešilo možnosti vybudovat prostory, ve kterých bychom mohli poskytnout ubytování válkou piostiženým lidem z Ukrajiny. Vybírali jsme z několika prostor, které má město v majetku. Nakonec jsme se rozhodli pro budovy bývalé školy ve Stádle, která není v souačasné době natolik využívána, abychom museli hledat jiná řešení a také má nové sociální zázemí, které jsme vybudovali v minulých letech. Začali jsme činit kroky k dobudování sprchy, která v budově nebyla. Našli jsme v těchto těžkých dobách na hledání řemeslníků, řemeslníky ze Štěpánova, kteří nám pomohou. Vše bylo naplánováno až na tento týden. Krizový štáb města, který se sešel minulý týden byl s přípravami prostor obeznámen, stejně jako správce budovy pan Vojta Janíček. Prostor budovy ve Stádle byl ještě v pátek a sobotu pronbajmut na oslavu narozenin a tak jsme narychle nechtěli rušit tuto soukromou akci. Bohužel v sobotu odpoledne, během sbírky, kterou pořádal Sokol Štěpánov pro vybavení prostor lůžkovinami, potravinami a dalším, jsme byli osloveni s prosbou o zajištění ubytování pro rodiny s dvěmi dětmi a těhotnou mladou ženou. Mohli jsme buď brblat, že to ještě nemáme dodělané, nebo konat. Nebyl čas rozsáhle komunikovat s celým Stádlem ani všemi občany a vyhlašovat veřejně pomoc. Ostatně nekoordinovaná pomoc mas se velice rychle mění v anarchii a chaos. A to jsme nechtěli. Proto jsme se obrátili na úzký počet lidí. V neděli jsme stěhovali darované postele a matrace. Dopoledne občané Stádla, kteří si všimli, že se něco děje, pomáhali s vyklízením prostor. Cely den se uklízelo. Odpoledne se stěhovali postele, sedačky do prostor, dovezli se peřiny, prostor se zútulnil. Teď už je to jen o jedné, dvou větách, ale byl to frmol. Ale ...

Dobrá věc se podařila. Každý ze všech do jednoho, kteří o víkendu svůj čas věnovali dobré věci, měli zcela jistě jiné plány.

Děkuji všem ze Sokola Štěpánov za organizaci narychlo svolané sbírky peřin, lůžkovin, trvanlivých potravin i za nedělní pomoc se zabydlováním prostor. Byla to jedna z mála chvíl, kdy sociální sítě fungují rychle a efektivně pro dobrou věc a dokážou rychle svolat pomoc. Děkuji všem dárcům. Děkuji všem ze Stádla, kteří se rychle dovedli postarat o úklid budovy a kteří nám v neděli pomáhali. Děkuji všem na městě, kteří nám v neděli pomáhali se stěhování nabídnutých postelí, matrací, skříní a koberců. Nerad bych na někoho zapomněl a byl bych nerad, aby jim to pak bylo líto a cítili se ukřivdění. Protože to je živná půda pro uražení se, nepochopení snah a sounáležitosti s věcí samou. Věřím, že všichni, kteří mi dnes volali, že jsme je nevyužili a cítili se ukřivděně ještě dostanou dostatek prostoru pomoci. Proto všem dárcům a lidem dobré vůle děkuji a skládám poklonu za to, že jsou i za jejich nadšení a dobrou náladu. Děkuji i místním podnikatelům, kteří nabídli své služby či nečeakli a darovali finanční dar na dobrou věc.

Nabídky nakonec převýšila poptávku a tak se omlouvám těm, od kterých jsme nakonec jejich nabídku postelí, matrací a dalších věcí nevyužili.

A na konec poprosím, nechme naše ukrajinské spoluobčany v klidu odpočinout, zabydlet se. Nechme jim teď soukromí bez dotazů a návštěv. Na to vše bude ještě času dost a dost.

V něděli večer jsme díky #AntoninJuraš a #MarkétaJurášová do prostor přivezli první rodinu. Nyní nás čeká administrativa, zajištění mobilních služeb, lekaře pro těhotnou maminku,  dovybavení prostor internetem a mnoho dalšího. Věřím, že všichni, kteří mi dnes volali, že jsme je nevyužili a cítili se ukřivděně ještě dostanou dostatek prostoru pomoci.