Vytěsnění kamionové dopravy mimo obce

04.02.2022

Od července 2021 společně obcemi Horka nad Moravou, Skrbeň a Křelov jsme připravili projekty nového dopravního značení pro omezení kamionové dopravy v lokalitách Štěpánova a jmenovaných obcí. Obce zpracovali podklady, dopravní sčítání kamionové dopravy, diagnostiky silnic ve svých katastrech. Vše na náklady obecních rozpočtů, abychom pouze nežádali kraj o řešení, ale sami iniciativně jednali a navrhli možná řešení. Po půl roce by měl kraj v této naší iniciativě v nejbližších dnech rozhodnout.