Názory, stanoviska a zamyšlení

***************************************************************************

Text k jednotlivým článkům se Vám otevře poklepáním na nadpis článku.


Ve středu 31. 7. 2019 jsme jednali s primátorem Olomouce panem Miroslavem Žbánkem. Toho jsme informovali o spolupráci Mikroregionu Šternbersko a obce Štěpánov, Bohuňovice a Štarnov o průběhu příprav nové trasy cyklostezky. Apelovali jsme na Město Olomouc o spolupráci. Předpokládaná trasa podél tratě se dotkne několika cyklostezek s krajským...

Takzvaná "definitiva" až do důchodu svádí mnohdy k stereotypu, zajetí do každodenních kolejí, nechuti tvořit něco nového či přinášet nápady. Nemluvě o neochotě ke komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Že takový zaběhnutý stereotyp svádí k lenosti, snahám ulehčit a zjednodušit si práci a postupnému strachu ze všeho, co by onen pomyslný klid...

V roce 2020 bylo potřeba řešit přestěhování MŠ Sídliště do provizorních prostor po dobu rekonstrukce budovy MŠ na sídlišti. Bylo rozhodnuto a dohodnuto s vedením ZŠ, že poskytne pro tyto účely přechodně přízemí II. stupně ZŠ. Celkové náklady na přestavbu pro potřebu MŠ, aby vše bylo dle požadavků hygieny a hasiců, se v konečném součtu vyšplhaly na...

Na mé pozvání přijel do Štěpánova pan ministr obrany společně se svými naměstkyněmi řešit, na místě samém, problém naší ul. Nádražní. Společně jsme našli řešení a připravuje se nejen Memorandum mezi Armádou ČR, resp. MO ČR a obcí o spolupráci, ale především konzultace nad projektem a závazná smlouva o společném postupu a financování rekonstrukce...

Vše odstartoval z mé strany poměrně rozlobený dopis, který ale vyvolal zájem věc řešit. Splnil tedy to, co jsme si přál. Nejen o věci mluvit, ale hledat řešení.

Pane Přidale, v zářijovém čísle jsem si se zájmem přečetl článek o historii varhan v kostele sv. Vavřince. Velmi působivě poskládaná slova mne zaujala i ve chvíli, kdy se zmiňujete kolik oprava varhan stála a jak zanedbatelně obec Štěpánov přispěla. Zase pravda jen tak na půl.

Včera jsme po téměř třech letech vyjednávání a proseb získali pro obec a především pro spolky nové prostory v budově nádraží. Na své nové působiště se tak mohou těšit Poštolky nebo kreativní kroužek.
Byl jsem osloven pronést pár slov, tak jsem shrnul tyto tři roky takto.
" Jsem rád, že jsme se dnes, po téměř třech...


A jaký bude rok 2022 podle životního čísla?

Už jsem zmínil svůj vztah k numerologii. Je začátek roku s velice zajímavým letopočtem. O ta zajímavější je předpověď dle životního čísla, protože číslo šest bude velice ovlivňovat i vaše číslo životní. Jak? To zjistíte tak, že číslo roku 2022 (tedy 6) přičtete ke svému životnímu číslu. Abyste si mohli vypočítat své životní číslo, stačí vám jednoduše sečíst všechny číslice vašeho data narození. Pokud vám vyjde číslo dvojciferné, opět ho sečtěte, až se dostanete na jednocifernou verzi.

Životní číslo 1. Pro lidi s životním číslem jedna je rok 2022 rokem pochopení sebe samých. Věnujte se svým skutečným pocitům a tužbám, naučte se rozumět hlavně sobě, protože to vám usnadní i cestu k ostatním. Životní číslo 2. Pro dvojky jde o rok umocňující jejich ambiciózní stránku a cílevědomost. Měli by se vrhnout do práce, do plnění svých snů.Životní číslo 3. Trojky čeká rok, kdy se do popředí se dostane jejich lidumilná, soucitná, "humanitární" stránka. Je to rok odpuštění, uzavřete v sobě navíc všechny křivdy, rozloučíte se s tím, co vás v životě nikam neposouvá, zanalyzujete si situaci rozumem a vyhodnotíte nejlepší východiska. Jakmile se téhle zátěže zbavíte, najdete v sobě nečekané množství energie, kterou právě budete moci věnovat druhým. Životní číslo 4. Čtyřky z numerologického hlediska stojí na počátku životního cyklu, což znamená, že se můžete s odstupem rozhlédnout, omrknout, co leží před vámi, a pustit se do díla. Následující rok vám do cesty přinese příležitosti a podněty. Životní číslo 5. Pětkám rok 2022 přináší do života rok harmonie, vztahů a romantiky.

Životní číslo 6. Pro šestky přichází rok rozvoje své intelektuální stránky, znalostí a poznávání. Přichází ideální chvíle na učení a rozvíjení svých schopností, získávání nových. Životní číslo 7. Pro sedmičky bude rok 2022 rokem rozumu, rokem důsledné a systematické práce. Rokem logických a efektivních rozhodnutí, která povedou k praktickému naplnění cílů a tužeb. Životní číslo 8. Osmičky čeká rok velkých změn, pohybu kupředu. Životní číslo 9. Pokud je vaším životním číslem devítka, ponese se následující rok ve znamení pečovatelských sklonů a starostí o ostatní. Také v navazování vztahů, prohlubování těch, na kterých skutečně záleží, a naopak ukončení těch, které vám nic nepřináší.


Jiří Šindler, starosta města