POHLED ZPĚTNÝM KUKÁTKEM


Místní část Moravská Huzová 2021 - 2022


2014-2022 

Kostel sv. BARBORY - přijatý danajský dar se daří využívat v mezích možností

Byť za námi nestojí miliardové církevní majetky, které by nám umožnili správu tohoto kostela provádět na úrovni, kterou by si zasloužil, snažíme se. O náš odsvěcený kostel sv. Barbory se staráme, jak nám finance umožňují a mnohé provádíme i svépomocí. Nejen  jeho Genius Loci, ale i náš přístup k snoubencům z něj udělal jedno z nejvyhledávanější  míst pro uzavření manželství na Moravě i v celém Česku. Máme za sebou i zahraniční svatby.


NOVÝ WORKOUT PRO SENIORY U 604


2018-2021 Nový vodojem VHS Sitka 

pro zásobování kvalitní pitnou vodou aglomeraci Štěpánov

Jde o projekt vodohospodářské společnosti VHS SITKA Šternberk, provozovatel vodovodu a TK v obci Štěpánov, ve které je obec podílníkem. Projekt optimaliztace dodávky kvalitnější pitnou vodou pro aglomeraci Štěpánov a Liboš se připravoval několik let. Průběžněse konaly kroky k jeho realizaci. V současné době jsou přípravy ve finále a chystá se realizace výstavby nového vodojemu v katastru M. Huzová, který zajistí optimalizaci a zvýší kvalitu dodávané vody pro naše občany.


NA CYKLOSTEZCE OLOMOUC-ŠTĚPÁNOV JIŽ PROBĚHLY PRŮZKUMNÉ TERÉNNÍ PRÁCE


ČÍNA 2019

V roce 2019 jsem díky Asociaci vzdělávání China-Czech republic měl možnost reprezentovat Olomoucký kraj na čínsko-evropském summitu v Changdu v Číně. Samozřejmě jako starosta Štěpánova jsem patřičně zviditelnil i náš Štěpánov a Olomoucký kraj. V Číně jsem se setkal s generálním konsulem České republiky v Číně i se starosto města Changdu. 


Covid mnohé změnil, ale také dal příležitost opět se spojit pro dobrou věc.  Vyhlásili jsme veřejnou sbírku a díky vám jsme i my pomohli v tak těžké době, kterými jsme si všichni prošli. 


2018-2022 dosloužila některá vozidla údržby města a také se podařilo pořídit nové zásahové vozidlo pro zásahovou Jednotku SDH Štěpánov


DH u ZŠ


2018-2022 DH Stádlo


2018-2022 Nové dětské hřiště Moravská Huzová


2018-2022 Nové dětské hřiště Březce


2018-2022 - Nové dětské hřiště - ul. Nádražní2014 - 2018 Nový bytový dům Štěpánova 

se 14 byty na ul. Dolní


2014-2018 Workout u ZŠ


Od SDH Topolany získalo naše SDH  zásahové vozidlo VW. Kluci z SDH si ho postupně svépomocí upravují a doplňují výbavou, kterou město Štěpánov finančně podporuje. 


2014-2018 Oprava věže kostela sv. Barbory a nová instalace nových věžních hodin


Rekonstrukce ul. Polní s instalací  nového VO LED. Rovněž výměna VO za nové LED osvětlení v MČ Benátky a u komunikace okolo ČOV směrem na Březce.


Nové dětské hřiště - Benátky


NOVÉ LED OSVĚTLENÍ CYKLOstezka NA BENÁTKYPár fotografií z akcí


Ač měl Štěpánov v předchozích volebních obdobích v čele starosty, kteří měli velmi blízko k armádě ČR, nepodařila dotáhnout ani připravovaná výstavba tělocvičny a ani rozpracovaný projekt rekonstrukce ul. Nádražní. Bohužel z důvodu neaktuálnosti a zastaralosti původního projektu rekonstrukce ul. Nádražní bylo nejprve nutno řešit jeho aktuálnost. K...