POHLEDEM  KUPŘEDU


Modernizace sběrového dvoru a nové Reuse centrum ve Štěpánově. My stihneme připravit podklady, realizace již bude na novém vedení města, které si občané zvolí v podzimních volbách.

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost někomu jinému! Už nyní takovou věc můžete odvézt do sběrného dvoru, kde končí jako odpad.

Evropská unie schválila v předchozím roce financování programového období EU na roky 2021-2027. Jednou z priorit investiční politiky soudržnosti je i cíl č. 2 - zelenější a bezuhlíková Evropa. V rámci tohoto budou v průběhu tohoto roku schvalovány dotační tituly mezi kterými bude o otázka odpadového hospodářství a udržitelnost. Pokud chceme využít dotací EU, musíme být vždy připraveni a tak i činíme a připravujeme projekty do dalších let v souladu s rozvojovým plánem města. Proto už nyní jednáme a činíme kroky k možnosti modernizace stávajícího sběrového dvoru a vzniku nového Reuse centra při sběrovém dvoru. Nejen dotace EU by nám k tomu mohly být nápomocny. Určitě bychom oslovili i naší svozovou firmu MariusPedersen. V současné době již více jak rok jednáme o možnosti získat od ZD Unčovice prázdné objekty a pozemky nevyužitého družstva, kde by mohl moderní sběrový dvůr s Reuse centrem vzniknout.

A co Reuse centrum je? Anglický termín re-use přeložíme nejspíš jako znovupoužití. Naši předkové tento přístup znali a používali. Nenutila je k tomu žádná ochrana životního prostředí, ekologie nebo bruselské směrnice. Nutilo je k tomu něco, o co současná společnost pozvolna přichází - rozum. Lepší, než něco vyhodit, je použít to znovu nebo tomu prodloužit životnost. Znovupoužívání je pro životní prostředí, cirkulární ekonomiku nebo jakoukoli jinou aktivitu, která má vést ke snížení množství odpadů a mrhání materiály, ten nejzásadnější význam. Jenomže v době, kdy naši existenci provází nadprodukce úplně všeho, je znovupoužívání vlastně složité. Věcí je příliš mnoho. Re-use centrum je tedy místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Tyto věci se vracejí do oběhu. Může jít o nábytek, domácí potřeby, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební nosiče, oblečení či nářadí. Součástí centra může být dílna, kde je možné si věci opravit.

Takže třeba brzo i ve Štěpánově při vybavování bydlení, podnájmu, venkovní kuchyně nebo třeba chaty a chalupy už místo do Ikey zajedete nejprve do ReUse centra :-). Hrnečky, talíře, příbory a pár dekorací tam určitě pořídíte.


STUDIE PARKU U KOSTELA SV. BARBORY


Nová propojka mezi obcí Liboš a Moravskou Huzovou

DUBEN 2020

Jde o jeden z "předvolebních slibů". Tato propojka je více než důležitá. Komunikace je ve špatném stavu a pro chodce, maminky s kočárky i cyklisty je společný provoz vozidle a chodců čím dál více nebezpečný. Proto jsem zahájil jednání k tomu, aby jsme se na tuto stavbu začali připravovat a pokud možno jí stihli zrealizovat v co nejkratším čase.  Jednáme s SSOK a s vlastníky okolních pozemků. Připravujeme zadání pro zpracování studie a následného projektu.

PROSINEC  2020

Zadáváme zpracovat studii proveditelnosti, ze které zjistíme širší majetkové, ekonomické, územní a další souvislosti pro potřebu posouzení záměru.

KVĚTEN 2021

Je zpracovaná studie nové cyklostezky a chodníku mezi MČ M. Huzová a obcí Liboš. Po posouzení všemi zainteresovanými se rozhodne, zda nadále půjdeme tímto směrem a necháme zpracovat projekt.


Připravovaná tělocvična u ZŠ


VIZE MOŽNÉ REKULTIVACE A BUDOUCNOSTI NEPŘIROZENĚ A UMĚLE NAROVNANÉHO TOKU OSKAVY

Pár nápadů, jak by mohl vypadat tok Oskavy po opětovném zmelandrování a úpravách.

Vše nápady týmu studentů Mendlovy univerzity jako výstupu jejich diplomové práce..


BUDOUCNOST NS HRUŠKA


V současné době jednáme s několika partnery o strategickém partnerství ve věci realizace rekonstrukce a provozování budovy. Zpracovali jsme s kolegy ekonomické návrhy různých forem spolupráce.